Amsterdamse ziekenhuizen vormen digitaal netwerk

Binnenkort kunnen de vier ziekenhuizen in Amsterdam een digitaal netwerk vormen. Dan hebben Amsterdammers één dossier voor specialistische hulp, ongeacht het ziekenhuis waar ze zorg vragen. Dan kunnen specialisten van de ziekenhuizen via internet overleggen met hun collega’s in andere Amsterdamse ziekenhuizen.

EPIC

AMC, OLVG-Oost en OLVG-West werken al met het beste ICT-systeem ter wereld. Dat heet EPIC. Binnenkort gaat het VUmc ook van start met EPIC. Beroemde zorgorganisaties als Kaiser Permanente en Cleveland Clinics werken er ook mee. De vier Amsterdamse ziekenhuizen zouden met elkaar een dochteronderneming moeten oprichten voor digitale innovaties zoals maken van online afspraken en telemedicine. Het beheer van de soft- en hardware zou op locatie moeten blijven.

VUmc

Dit pleidooi hield ondergetekende op woensdag 2 februari in een lezing over de toekomst van het VUmc. Een werkgroep van en voor jonge VUmc-medewerkers had mij hiervoor uitgenodigd. Het publiek bestond uit zo’n zeventig artsen, verpleegkundigen en andere professionals. Andere punten die ik aan de orde stelde geef ik hier in sneltreinvaart. Zo verwacht ik dat de andere ziekenhuizen zoals het Boven IJ ziekenhuis en het Slotervaart ziekenhuis vroeg of laat ook op EIPC overgaan, willen zij de aansluiting op het netwerk van de anderen niet missen.

Specialiseren

Ander punt: laten academische ziekenhuizen zich nu richten op waar ze goed in zijn: complexe zorg. Dan laten zij eenvoudige ingrepen zoals staaroperaties, heupvervangingen en andere electieve routine zorg over aan andere Amsterdamse ziekenhuizen. Te verwachten is ook dat op termijn slechts één traumacentrum overblijft: in het AMC. Dan kan het VUmc zich concentreren op de oncologische zorg. Het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis kan daar dan weer op aansluiten.

Boston-model

Wat mij voor Amsterdam voor ogen staat is het Boston-model van de aldaar gevestigde wereldberoemde Harvard Medical School. Die laatste werkt voor opleiding en onderzoek nauw samen met de andere ziekenhuizen uit Boston. Uiteraard moet voor deze visie het bestaande financieringsmodel voor de Amsterdamse ziekenhuizen op de schop. Daarvoor schreef ik het boek Zorginnovatie volgens het Cappucinomodel.

Langetermijnvisie

Aan het einde van het college van 90 minuten heb ik mij verontschuldigd voor het houden van een groot, richting gevend verhaal. Immers,wie heeft er nog behoefte aan een lange termijn perspectief als het beleid vooral gefocust is op begrotingsonderhandelingen voor het komende jaar? De PowerPoint-presentatie van mijn VUmc-lezing kan je hier bekijken.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>