Cappuccinoboek over zorginnovatie slaat aan bij professionals

Artsen en verpleegkundigen zijn bereid te denken over een betere gezondheidszorg voor hetzelfde geld. Dat blijkt uit de veertig lezingen (zo’n twee per week) die ik heb gehouden sinds 31 oktober 2014. Dat was de dag van het uitkomen van mijn boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel. Al die lezingen gingen over de subtitel van dat boek: Voor hetzelfde geld een betere gezondheidszorg.

Positeve feedback
De uitnodigingen om lezingen te geven kwamen uit het hele land, vooral van beroepsverenigingen, onderzoeksinstituten en opleidingen. Ik ontmoette veel bijval tijdens die veertig bijeenkomsten. Men bleek bereid te zoeken naar gedeelde besluitvorming met patiënten, substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn, het tegengaan van dubbele diagnostiek, het terugdringen van bureaucratie en het vereenvoudigen van regelgeving. Onder de indruk was ik dat een Arnhemse zaal vol oncologen en verpleegkundigen mij steunden in mijn zoektocht naar betere zorg voor kankerpatiënten zonder meerkosten.

De reacties van beleidsmakers zoals zorgverzekeraars en gemeenten waren divers. Ten eerste had men het te druk met het uitvoeren van de drie decentralisaties en van de DBC-betalingen aan ziekenhuisbesturen in plaats van aan medische maatschappen. ‘Aan het Cappuccinoboek hebben wij in het jaar 2015 geen behoefte’, was een van de reacties.

Uitkomstbekostiging
Ten tweede werd mijn kritiek op uitkomstbekostiging niet in dank afgenomen. Ik kan het ook niet helpen dat tien onderzoeken (die ik in mijn boek citeer) aantonen dat uitkomstbekostiging de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid niet stimuleren. Professionals gaan alleen anders registreren om toch de gewenste financiële bonus te krijgen. Verder merken professionals in die onderzoeken dat er een uitkomstprikkel is.

Evidence Based Health Policy
Ook bestaat er veel motivatieverlies bij artsen en ziekenhuizen die werken voor achterstandspopulaties. Omdat patiënten daar minder meewerken, is hoge kwaliteit van zorg moeilijker te bereiken dan in buurten met hoger opgeleiden. Er zou juist extra-geld naar die achterstandsgebieden moeten en niet minder, omdat de kwaliteit van zorg daar lager is. De USA en Engeland omhelzen de uitkomstbekostiging. De tien studies die ik citeer worden niet in het beleid betrokken. Evidence Based Health Policy is zowel daar als in Nederland niet gerealiseerd.

Ik blijf voordrachten houden over het onderwerp voor hetzelfde geld een betere gezondheidszorg: op naar de honderdste lezing over mijn boek. Weet mij te vinden op mail@guusschrijvers.nl

Het boek ‘Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel’ omvat bijna 400 pagina’s, 1200 voetnoten en 93 afbeeldingen en wordt uitgegeven door Uitgeverij Thoeris. Je kan het zowel online als in de boekhandel bestellen voor 24,95 euro. ISBN 9789072219923.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>