Chronisch zorgmodel werkt beter dan disease management programma

Uit grote literatuurstudies blijkt dat het chronische zorgmodel van Wagner betere zorg en betere gezondheid oplevert voor mensen met een chronische aandoening. In dit model vinden welzijn en zorg elkaar op zes componenten. Het maakt lokale invulling mogelijk. Of het geld bespaart, is niet overtuigend bewezen.

DMP’s

Deze onderzoeksresultaten maken het model van Wagner meer geschikt voor toepassing in Nederland dan Disease Management Programma’s (DMP’s). Uit de literatuur blijkt dat deze vooral therapietrouw van professionals en patiënten verbeteren. Ook reduceren zij het aantal ziekenhuis verpleegdagen bij mensen met een chronische aandoening. DMP’s verlagen soms wel en soms niet de zorgkosten. Ze bieden geen ruimte voor lokale invulling en samenwerken met welzijn.

Masterclass

Hoe moet de lokale invulling van het chronische zorgmodel gebeuren? Hoe zorgen we ervoor dat ze toch kosten besparen? Op deze vragen ga ik uitvoerig in bij de Masterclass Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Patiëntenzorg. Deze begint op 12 september. Er zijn nog plaatsen. Meer informatie over deze interessante masterclass vindt u in de brochure.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>