Congres continuïteit van zorg en preventie bij hartfalen en CVRM

Vrijdag 27 november is er een congres over de continuïteit van zorg en preventie voor patiënten met hartfalen en CVRM. Centraal staat de vraag: hoe creëren we een optimaal zorgpad voor cardiologie patiënten tussen de nulde-, eerste en tweede lijn? Gerenommeerde sprekers en workshopinleiders geven antwoorden op vragen als:

  • Wie is verantwoordelijk voor welk gedeelte van de zorg?
  • Hoe ziet een transmurale samenwerking eruit in de praktijk?
  • Wat is de rol van de anderhalve lijn?
  • Kan telemonitoring een rol spelen in de overdracht tussen huisarts en specialist?

Geïntegreerde aanpak leefstijlverandering
Een ongezonde leefstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten. Via een multidisciplinaire benadering kan de leefstijl worden verbeterd: meer bewegen, niet roken, minder alcohol, minder verzadigde vetten en meer ontspanning. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) publiceert binnenkort een richtlijn voor leefstijlverandering. Er is echter geen duidelijke afbakening wie deze interventies gaat betalen en wie waarvoor verantwoordelijk is: huisarts, zorgverlener, burger, zorgverzekeraar, gemeente, overheid? Ook is onduidelijk hoe alle programma’s en eerste- en tweedelijns zorgpaden (preventieconsult, persoonlijke gezondheids-check, CVRM ketenzorg en leefstijlinterventie) op elkaar aansluiten. Op het congres geef ik in een lezing mijn visie hoe zaken als taakafbakening en financiering in dit preventieproject goed op elkaar afgestemd kunnen worden.

Telemonitoring
Andere sprekers tijdens dit congres zijn Eric Lambermon en Monika Hollander. Zij gaan in op recente, transmurale, professionele en wetenschappelijke ontwikkelingen in het CVRM in Nederland. Cardiologe Carolien Lucas en huisarts-onderzoeker Frans Rutten bespreken de zin of onzin van telemonitoring bij patiënten met hartfalen.

Workshops
Tijdens het middagprogramma zijn er workshops waarin actuele ontwikkelingen en goede voorbeelden aan bod komen. Zoals de digitalisering van cardio-ketenzorg, bekostiging van cardio-ketenzorg, patiënten-cursussen, telemonitoring, de visie van zorgverzekeraars, multidisciplinaire samenwerking en commerciële klinieken.

Open podium
Een van de workshops biedt een open podium aan congresgangers die in ongeveer tien minuten hun eigen lokale of regionale innovatie willen tonen. Je kan je hiervoor opgeven bij congrescoördinator Petra Schimmel,

Korting
Als je nu besluit deel te nemen aan het congres over continuïteit van zorg en preventie voor patiënten met hartfalen en CVRM op vrijdag 27 november in Zeist, dan ontvang je 50% korting en betaal je slechts € 149 euro! Schrijf je hier in om gebruik te maken van deze last minute aanbieding. Of klik hier voor meer informatie over het congres.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>