Hoe waarborg je kwaliteit en bekostiging van ketenzorg voor hart- en vaatziekten?

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) publiceert binnenkort een richtlijn voor leefstijlverandering om hart-en vaatziekten tegen te gaan. Lokale (buurt- en wijk)interventies staan hierbij centraal. Maar wie gaat dat betalen? En wie is waarvoor verantwoordelijk? Op het congres “Continuïteit van zorg en preventie voor patiënten met hartfalen en CVRM” op vrijdag 27 november geef ik mijn visie over dit onderwerp.

BRAVO
Een ongezonde leefstijl kan leiden tot hart- en vaatziekten. Via een multidisciplinaire BRAVO-benadering kan je de leefstijl van mensen verbeteren. BRAVO staat voor: meer Bewegen, niet Roken, minder Alcoholinname, betere Voeding en meer Ontspanning. Mensen met hart- en vaatziekten leiden vaak aan moetisme: zij moeten van alles van zichzelf.

CVRM
In de standaard voor cardiovasculair risicomanagement (CVRM) zijn tal van adviezen opgenomen om de leefstijl te verbeteren. Via motivational interviewing, financiële prikkels en multidisciplinaire gezondheidseducatie kan je de gezonde BRAVO-leefstijl bevorderen en hart- en vaatziekten verminderen. Dit is niet alleen het werk van de overheid, maar ook van vele anderen, zoals huisartsen, praktijkverpleegkundigen, cardiologen, jeugdverpleegkundigen, scholen, supermarkten en de massamedia.

Afbakening
In de nieuwe richtlijn voor leefstijlverandering van het NHG, krijgt de huisarts een spilfunctie. De sociale kaart en lokale (buurt- en wijk)interventies krijgen veel aandacht. Er is echter geen duidelijke afbakening wie deze interventies gaat betalen en wie waarvoor verantwoordelijk is: huisarts, zorgverlener, burger, zorgverzekeraar, gemeente, overheid? Ook ontbreekt er een duidelijke visie hoe alle programma’s en eerste- en tweedelijns zorgpaden (preventieconsult, persoonlijke gezondheids-check, CVRM ketenzorg en leefstijlinterventie) goed op elkaar kunnen aansluiten.

Korting 
Tijdens mijn voordracht op het congres, sta ik uitgebreid stil bij de kwaliteit en de bekostiging van de ketenzorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Heb je interesse om het congres “Continuïteit van zorg en preventie voor patiënten met hartfalen en CVRM” bij te wonen op vrijdag 27 november in Zeist? Neem nu deel met 50% korting en betaal slechts € 149 euro! Schrijf je hier in om gebruik te maken van deze last minute aanbieding. Of klik hier voor meer informatie.

 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>