Congres Geestelijke Gezondheid 26 en 27 mei

26 en 27 mei is er in Brussel een congres waarin vooruitgeblikt wordt naar de geestelijke gezondheid: hoe zal de samenleving er in 2026 uitzien? Wat zal er nodig zijn om ons dan psychisch weerbaar te maken? Op het congres met de titel ‘Open Minds’ zullen tal van internationale sprekers hun licht laten schijnen over dit onderwerp. Ondergetekende houdt een verhaal over de financiering van de gezondheidszorg middels het Cappuccinomodel. Hierin geef ik mijn visie hoe de gezondheidszorg eruit zou kunnen zien in een maatschappij met schaarste aan zorg. Een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van zorg is mogelijk met hetzelfde geld, als je tegelijk de zorg, de ICT en de bekostiging innoveert.

Psychische kwetsbaarheid

Geestelijke gezondheid is de motor van elk mensenleven. Maar cijfers tonen aan dat die motor steeds vaker hapert, met hoge maatschappelijke kosten en een lagere levenskwaliteit als gevolg. Trendanalyses wijzen uit dat psychische kwetsbaarheid hét gezondheidsthema van de komende decennia wordt. Er is dus werk aan de winkel. Willen we het tij keren, dan is een integrale aanpak cruciaal. De sleutel tot meer geestelijke gezondheid zit immers in elke ministerportefeuille, in elk beleidsdomein, in elk segment van de samenleving: volksgezondheid, welzijn, onderwijs, economie, wonen, werken, cultuur….

Zorginnovatie

Op het congres Open Minds bieden internationale sprekers een referentiekader om de broodnodige paradigmaverschuiving in de geestelijke gezondheidszorg vorm te geven. Hoe kunnen we in de samenleving beter zorg dragen voor ons mentaal welbevinden? Hoe brengen we persoonsgerichte zorginnovatie in praktijk ? Hoe creëren we een positieve dynamiek voor een nieuwe geestelijke gezondheidszorg?
Interesse om het congres bij te wonen? Of wil je meer informatie over ‘Open Minds’? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>