Congres kwaliteit en bekostiging langdurige (24-uurs) zorg

15 maart 2018 is er een congres in Utrecht over de kwaliteit en bekostiging van de langdurige (24-uurs) zorg. Tal van actuele onderwerpen rond de 24-uurs zorg en innovatieve voorbeelden en voorstellen komen die dag aan bod. Het congres is bestemd voor zorgprofessionals en bestaat uit korte voordrachten en een groot aantal workshops en flitspresentaties. Er zijn tal van sprekers en workshopleiders van gerenommeerde organisaties als het Centrum Indicatiestelling Zorg, Zorginstituut Nederland en Vilans.

Thema’s

De langdurige zorg is volop in beweging. Er zijn diverse actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en bekostiging. Op het congres 15 maart worden deze ontwikkelingen verdeeld over drie hoofdthema’s: het nieuwe kwaliteitskader langdurige zorg, de bekostiging van de 24-uurszorg en de betaaltitel.

Onderwerpen

Op het congres krijg je antwoord op een groot aantal vragen op het gebied van kwaliteit en bekostiging van de langdurige (24-uurs) zorg. Vragen over kwaliteit zijn onder andere:

 • Wat zijn de gevolgen van de beleidsvoornemens van de nieuwe regering voor de kwaliteit van de medische en farmaceutische zorg aan bewoners van verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Is er een grens aan het thuis aanbieden van zorg aan patiënten met ernstige, chronische zorgbehoeften?
 • Gaat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in 2018 anders indiceren dan in 2017?
 • Komt er een volumenorm voor de personeelsbezetting van afdelingen voor verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Hoe moet het verder met de CQ-index, nu deze niet langer verplicht is?

Op het gebied van bekostiging worden vragen beantwoord als:

 • Kunnen we de financiële regelgeving in 2018 eenvoudiger maken voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?
 • Worden de Zorgzwaarte pakketten in 2018 afgeschaft of aangepast?
 • Gaan betaling in natura en het persoonsgebonden budget naar elkaar toegroeien?
 • Hoe wordt het extra geld dat het kabinet beschikbaar stelt verdeeld over de diverse branches voor langdurige zorg?
 • Komt er een betere afstemming tussen de indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning?
 • Wordt de financiële afstemming verbeterd tussen Eerstelijnsverblijf (betaald door de Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (betaald door de Wet Langdurige Zorg)?
 • Gaat de geriatrische revalidatie (betaald uit de Zorgverzekeringswet) in 2018 beter afgestemd worden op de langdurige zorg in verpleeghuizen, die gefinancierd wordt uit de Wet Langdurige Zorg?
Voor wie?

Het congres is bedoeld voor zorgmanagers, leidinggevende professionals en beleidsmakers van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties; leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke gezondheidszorg; inkopers en beleidsmedewerkers van zorgverzekeraars en zorgkantoren; vertegenwoordigers van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- en gehandicaptenorganisaties; beleidsmedewerkers van overheidsinstanties, ervaren hulpverleners en alle anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in de langdurige (24 uurs) zorg.

Flitspresentaties gezocht

Wij hebben ruimte voor enkele flitspresentatoren die kort en bondig iets willen vertellen over een goed voorbeeld, recent onderzoek of initiatief op het gebied van kwaliteitsborging of bekostiging in de langdurige zorg. Onderwerpen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op somatische verpleeghuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen of instellingen voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap. Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan voor 19 januari 2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl.

Informatie en inschrijving

Meer informatie over het congres en het volledige programma vind je hier. De congresfolder kan je hier bekijken. Tot 1 februari 2018 geldt een vroegboekprijs van 295 euro (btw-vrij). Na 1 februari bedragen de congreskosten 325 euro (btw-vrij).

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>