Diagnostiek van borstkanker gaat over naar eerste lijn

Een vrouw komt bij de huisarts. Zij voelt een knobbeltje in haar borst. De huisarts stuurt haar door naar de radioloog van een naburig ziekenhuis. Die maakt foto’s en stuurt zijn bevindingen -als onderdeel van sneldiagnostiek- per beveiligde mail naar de huisarts. Die deelt de diagnose mee aan de patiënt en kiest bij een ongunstige uitslag samen met de patiënt een centrum voor behandeling uit. In een bericht elders op deze website geef ik aan hoe dat keuzeproces in zijn werk gaat. De keuze hoeft niet te vallen op het ziekenhuis waar de behandelend radioloog werkt. Verder werkt de huisarts alvast samen met de patiënt diverse behandelopties uit.

Diagnostische zorgpad
Deze gang van zaken krijgt de voorkeur in een zorgpad dat huisartsen en ziekenhuis ontwikkelen in een bepaalde regio in Nederland. Het gaat in de eerste maanden van 2016 van start. Dit diagnostische zorgpad heeft grote gevolgen voor het betrokken ziekenhuis. Gebruikelijk was dat een huisarts bij een vermoeden van borstkanker verwijst naar een chirurg in het betreffende ziekenhuis. Die raadpleegt dan de radioloog. Dat doet nu de huisarts. De chirurgische maatschap maakt daardoor minder omzet. Het is immers niet meer vanzelfsprekend dat diagnostiek en behandeling in hetzelfde ziekenhuis plaatsvinden. In mijn meest recente boek Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel bespreek ik dergelijke verschuivingen van diagnostiek naar de eerste lijn.

Seminar
Het initiatief kwam aan de orde tijdens het tiende seminar Oncologische Zorgpaden en Casemanagement op 10 november 2015. Dat vond plaats in het ziekenhuis te Almelo van de Ziekenhuisgroep Twente. Aan dit seminar nemen leidinggevenden deel van oncologische afdelingen. Ook programma’s van tal van grote ziekenhuizen maken deel uit van dit initiatief. Ondergetekende zit deze seminars voor. Ze vinden eens in de zes maanden plaats, want dan is er her en der wel wat gebeurd of voorbereid. Zoals het nieuwe zorgpad hierboven.

Eén reactie op “Diagnostiek van borstkanker gaat over naar eerste lijn”

  1. Ik ben binnen de screeningsorganisaties op landelijk niveau bezig met een project dat beoogt voor vervolgonderzoek na screening met de uitslag BI-RADS 0 te verwijzen naar Radiologie ipv naar de chirurg. Lijkt enigszins vergelijkbaar met het nieuwe zorgpad dat in het artikel wordt beschreven? Ik wordt daarom graag geïnformeerd. Wellicht kan e.e.a op elkaar aansluiten?

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>