Gastcollege verslavingszorg en zorgpaden

Op 6 november 2012 heb ik een gastcollege gehouden op Centrum Maliebaan voor verslavingspsychiatrie in Utrecht. Ik heb hier gezegd dat bij zorgpaden sprake is van een protocol ,waarvan met argumentatie af te wijken is. Soms lijkt het erop dat artsen bij voorkeur van zo’n zorgpad afwijken en HBO opgeleiden het zorgpad zien als een streng protocol dat nooit over- of onderschreden mag worden. Maar persoonsgericht beleid vraagt nou juist zorg op maat: soms verblijft een verslaafde cliënt vier weken in een intramuraal instituut terwijl het zorgpad een streefwaarde heeft van zes weken. En soms kan ook een verblijfsduur van acht weken nodig zijn. Ik heb ook geadviseerd de invoering van zorgpaden goed te evalueren. Zowel vooraf door het uitvoeren van een nulmeting als achter door cliënten erover te bevragen. De PowerPoint dia’s die ik gebruikte, tref je hier aan.

Zorgpadencongres

Op 18 januari vindt het Nationale Congres over Zorgpaden plaats. De voorbeelden die dan aan bod komen zijn afkomstig uit algemene ziekenhuizen. De voordrachten over algemene principes zijn ook interessant voor professionals werkzaam in de verslavingszorg. Lees meer over het Zorgpadencongres.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>