Huisartsenpost Amersfoort start met eHealth-consulten

Huisartsen in Leiden en omgeving bieden online psychiatrische consultatie aan. 1.000 patiënten zijn gescreend, waarvan de helft bij de huisarts kon blijven.

Wie in het voorjaar 2020 de huisartsenpost (hap) Eemland belt, krijgt de optie aangeboden om via het internet het medische probleem voor te leggen aan een huisarts. In dat geval krijgt de patiënt (of diens vertegenwoordiger) via de website of mobiele app van Spreekuur vragen te beantwoorden over onder meer de aard, de omstandigheden, de duur en de vermoedelijke oorzaak van de klacht. De patiënt is daarmee tien tot vijftien minuten mee bezig. Blijkt uit de beantwoording van de eerste vragen dat de medische klacht ernstig is (in vakjargon U1, U2 en enkele klachten uit de U3 groep die lichamelijk onderzocht moeten worden), dan vindt terugschakeling naar gewone triage plaats. Is dat niet geval en heeft de patiënt een U5, U4 of een van de resterende klachten uit de U3 groep, dan drukt de patiënt op de verzendknop op de website en gaat de beantwoording van de vragen naar de huisarts van dienst, die als standaard binnen 30 minuten antwoordt via chat of videobellen. Er heeft dan een digitaal consult plaatsgevonden en geen telefonisch of face-to-faceconsult.

Deze beschrijving gaven Inez Teunissen van Digidok en Dianne Jaspers, huisarts en medisch directeur van HAP Eemland op donderdag 14 november in de gemeente De Klomp, dat bekend is van het NS-station Veenendaal-De Klomp. Zij deden dat tijdens de klantendag van ICT-bedrijf Topicus. Ondergetekende zat die voor en hield een eigen verhaal over het regionalisatie, eHealth en huisartsenzorg. Mijn PPP tref je hier aan.

De start met digitale consulten  in het voorjaar 2020 vindt plaats in de vorm van een pilot die drie maanden duurt. Het is de tweede pilot. De eerste vond plaats onder 600 patiënten waarin de haalbaarheid werd getoetst. Enkele bevindingen uit de eerste pilot zijn de volgende:

 • Het door Topicus en Digidok ontworpen digitale platform tussen patiënt, huisartsenpost en de vaak thuis verblijvende huisarts functioneerde naar behoren en voldeed aan de AVG-normen.
 • Het inloggen met het Burgerservicenummer (BSN-)nummer en de daarop volgende authenticatie met behulp van geboortedatum, achternaam en adres functioneerde uitstekend. Patiënten hadden altijd wel hun BSN-nummer op een pasje van de hun zorgverzekeraar of in hun paspoort staan.
 • Patiënten hadden geen bezwaar om in vijftien minuten hun klachten op de website te benoemen en een gezondheidsprofiel aan te maken. Dat profiel is een samenvatting van de gezondheidsontwikkeling van de patiënt. Het is het begin van een eigen medisch dossier op de hap. Dat is nodig indien huisartsen hun eigen IT-systeem niet met dat van de hap kunnen verbinden. 
 • De vragenlijsten op de website hebben HAP Eemland, Topicus en Digidok  afgeleid uit NHG-standaarden, de  Nederlandse Triage Standaard en de website www.thuisarts.nl. Het Julius Centrum van het UMC Utrecht heeft hen hierbij geholpen. De meeste patiënten begrepen  de  vragen en gaven antwoorden die de huisartsen konden benutten.
 • Op doordeweekse avonden en nachten kon de achterwacht-huisartsen de e-consulten afhandelen.  Ze deden dat meestal vanaf huis.
 • Als patiënten foto’s van verwondingen meestuurden of filmpjes over HBA-klachten (HBA = Houdings- en Bewegings Apparaat) hielp dat de diagnosestelling aanmerkelijk. Dat voorkwam menigmaal een face-to-faceconsult op de post.
 • Patiënten en huisartsen bleken uitermate tevreden. Patiënten omdat ze niet naar de HAP hoefden maar snel hun verhaal (aan de website) kwijt konden. Huisartsen konden vanuit huis werken. Huisarts Dianne Jasper op 14 november tijdens de Topicus-klantendag: Soms gaf ik antwoorden aan de patiënten, terwijl ik tussendoor wassen draaide.

De tweede pilot duurt drie maanden en geeft antwoord op vragen zoals: Welke patiënten maken wel en niet gebruik van de aangeboden e-consultoptie? Leidt deze optie inderdaad tot minder fysieke consulten vanwege verwondingen en HBA-klachten? Wat is de geschikte organisatie binnen de hap als een e-consult toch wordt omgezet naar gewone triage? Als ook dergelijke vragen zijn beantwoord, is een standaard-aanbod naar de hele regio Eemland (met 360.000 inwoners) verantwoord. Wellicht komt het daarna tot landelijke implementatie. 

Opgewekt en bijgeschoold over tal van goede voorbeelden (over Rotterdame meekijkconsulten, Drentse integrale ouderenzorg  en dus ook e-consulten in Amersfoort) verlieten de vele klanten rond 21.00 uur de klantendag.  


2 Reacties op “Huisartsenpost Amersfoort start met eHealth-consulten”

 1. R Harting

  Ik ben benieuwd wat dit op gaat leveren. Het idee is wellicht triageren voor de triagist het doet.. Dan moet je dus huisartsen hebben die ‘prespoed dienst’ willen doen en aan het eind van de dienst kunnen zeggen hoeveel patienten ze naar de dagdienst verwezen hebben. Zou bellen niet simpeler zijn? Huisarts triagisten zijn wellicht een stuk veiliger aan de telefoon dan typend. Probleem ligt bij de twijfelaars die niet weten of het spoed genoeg is om de HAP te bellen. Of niet overtuigd genoeg zijn door de antwoorden van de triagist.

  Beantwoorden
 2. B.ter Keurst

  Maar vragen met urgentie U4 en al helemaal U5 horen niet in een spoeddienst. Dit lijkt me een oplossing in de verkeerde richting zoeken. Bij U% en ook wel U4 kan een verwijzing naar een webside als Thuisarts.nl volstaan met het advies de eigen HA te consulteren in de dagpraktijk!

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>