ICT in zorg verbetert door kleine beloning voor zorgprofessionals

Amerikaanse ziekenhuizen hebben de afgelopen jaren hun ict-systemen aanzienlijk verbeterd. Hun gemiddelde score in het Electronic Medical Record Adoption Model (EMRAM) steeg van 2,8 in 2009 naar 4,4, eind 2015. De enorme verbetering van de Amerikaanse zorg-ict komt door het Meaningfull Use programma van de Amerikaanse regering. Dit vijfjarenprogramma (2011-2016) beloont ziekenhuizen die verder digitaliseren. Ik hoop dat overheid en zorgverzekeraars in Nederland ook zo’n Meaningfull Use programma opstarten. Want kleine financiële prikkels werken, zo leert de gedragseconomie in theorie en de Amerikaanse zorg in de praktijk.

Verbeteringen

De verbetering van de EMRAM-score in Amerika komt doordat ziekenhuizen hun verpleegkundige dossiers hebben gedigitaliseerd en samengevoegd met de medische dossiers. Ook hebben zij veel meer decision support systems ingebouwd in hun IT-systemen. De managementrapportages zijn verbeterd. Patiënten hebben de mogelijkheid gekregen om hun elektronische dossier in te zien en via het internet contact te hebben met artsen en verpleegkundigen. Ook de medicatiebewaking is beter geworden dankzij barcodering en extra checks tussen recepten en afgeleverde medicatie.

Digitalisering

Een EMRAM-score drukt de mate van digitalisering van een ziekenhuis uit. Als een ziekenhuis een nul scoort op deze score, dan worden alle gegevens op papier vastgelegd. Bij een score van zeven, is het ziekenhuis volledig gedigitaliseerd. De spectaculaire stijging van de Amerikaanse EMRAM-score en de link naar het Meaningfull Use programma werd gelegd door John Hoyte. Hij is directeur van Himms, de organisatie die de EMRAM-score van duizenden ziekenhuizen in Amerika, Azië en Europa registreert. Eind januari sprak hij op de Cocir-conferentie in Brussel, die ging over ketenzorg en ict. Hij en ondergetekende gaven daar lezingen over zorg-ict respectievelijk ketenzorg in internationaal perspectief.

Beloning

Amerikaanse ziekenhuizen die meededen aan het Meaningfull Use programma kregen een financiële beloning van 21.250 dollar per specialist in het eerste jaar. Voor de latere jaren ontvingen ze per specialist 8.500 dollar. Dat betekent voor een ziekenhuis met honderd specialisten ruim 2 miljoen dollar aan extra inkomsten voor het eerste jaar en 850.000 dollar voor latere jaren. Alleen ziekenhuizen met een langjarig zorg-ict-plan konden zich aanmelden voor het Meaningfull Use programma.

Gedragseconomie

De bedragen die uitgekeerd worden via het Meaningfull Use programma zijn laag vergeleken met de totale ziekenhuisbegroting van vaak honderden miljoenen dollars. Dat die lage bedragen resulteren in grote, positieve effecten is een bewijs dat gedragseconomie werkt. Dit nieuwe vakgebied gaat onder meer uit van kleine financiële prikkels met een groot psychologisch effect. Het Meaningfull Use programma is een paradepaardje van de regering en genereert veel publiciteit. Ziekenhuisbestuurders konden het daarom niet maken het programma te negeren en hebben dan ook en masse meegedaan.

Nederland

Ook de Nederlandse zorg zou gebaat zijn bij het verbeteren van de ict. Daarom zou ik het toejuichen als overheid en zorgverzekeraars in ons land eveneens zo’n Meaningfull Use programma gaan opstarten, inclusief kleine financiële prikkels. En niet alleen voor ziekenhuizen, maar voor alle zorgaanbieders.

Wat vind jij? Denk je dat zo’n programma ook in Nederland zou werken? Graag hieronder je reactie!

4 Reacties op “ICT in zorg verbetert door kleine beloning voor zorgprofessionals”

 1. Geld als beloning voor gedrag lijkt mij menselijk gezien geen goede prikkel. Iets anders is het wanneer geld wordt ingezet als financiële ondersteuning voor, bijvoorbeeld, extra inspanningen die geleverd moeten worden in relatie tot ICT-inspanningen. Zeker, in de eerstelijn, zou het welkom zijn dan er een bepaald budget beschikbaar is als bepaalde ICT-doelstellingen worden behaald. De (financiële) beloning is compensatie voor extra inspanningen. De echte beloning is dat de hulpverlener en patiënt enorm veel baat kunnen hebben van goede ICT.

  Beantwoorden
 2. Geld is in de klassieke westerse markteconomie het middel om waardering en belang uit te drukken. Dus het is niet zo gek dat als de zorg een keer wat extra’s kan krijgen -ook al is het maar een beetje- de zorgverlener dit interpreteert als dat er heel veel belang gehecht wordt aan IT en het geen “lipservice” van management of politiek is. Dus ik denk dat de symbolische waarde zwaarder weegt dan het geld zelf. Ik heb wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de acceptatie en het gebruik van nieuwe technologie in de zorg, maar financiële prikkels niet meegenomen. Het lijkt me een interessant terrein voor een afstudeer onderzoek.

  Beantwoorden
 3. Lillyanne Peeters

  Als de beloning zich vertaald naar het vrijmaken van specialisten en zorgverleners uit het werkveld (begeleid door goede ICT architecten) lijkt me dit zeker een meerwaarde. Een bescheiden “Project Fee” kan daar prima bij passen indien resultaat bruikbaar is op andere locaties.

  Beantwoorden
 4. Bert Huisman

  Het is allereerst de vraag of de EMRAM-score wel een goede schaal biedt om verbeteringen in (de toepassing van) IT in de zorg te meten. Vervolgens is een vraag wat de relatie is tussen een betere score op de EMRAM-schaal en het meaningful use programma. In de VS zijn er velen die denken dat het MU-programma veel gekost en weinig opgeleverd heeft. Een andere vraag is of een MU-achtig programma in de Nederlandse context zou kunnen werken, de omstandigheden zijn hier immers in vele opzichten heel anders dan in de VS. Het verdient nadere studie of een NL-MU-programma wel effectief kan zijn. Bekend is dat het belonen op proces-indicatoren (bijvoorbeeld: gebruikt men bepaalde elementen van een EPD) “gewenst gedrag” op kan leveren, dat echter niet noodzakelijkerwijs bijdraagt aan betere uitkomsten van het proces (betere gezondheidsuitkomsten, minder risico’s voor de patient. Waar de overheid beter op kan sturen zijn betere uitkomsten van zorg, ook financieel, dan volgt de (toepassing van) de IT vanzelf wel.

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>