Kan de volhoudtijd van mantelzorgers van mensen met dementie gemeten worden?

Bij een ziekte als dementie speelt mantelzorg een belangrijke rol. Door het toenemend aantal dementerenden de komende decennia, zal de vraag naar mantelzorgers toenemen. Hoe lang en in welke mate houdt een mantelzorger het vol om te zorgen voor zijn geliefde met dementie?

Onderzoek
In een longitudinaal follow-up studie die onlangs gepubliceerd is in BMC Nursing hebben Henk Kraijo, Job van Exel en Werner Brouwer onderzocht in hoeverre deze volhoudtijd te voorspellen en te beïnvloeden is. Conclusie: Het is mogelijk om de te verwachte volhoudtijd te meten. Bij mantelzorgers van dementerenden met een korte/beperkte volhoudtijd heeft deze meting ook een voorspellende waarde.

Perspectief
Het concept van volhoudtijd kan een nuttig hulpmiddel zijn voor beleidsmakers om te monitoren wanneer mantelzorgers behoefte hebben aan extra hulp of aan ondersteuning bij de overgang van huis naar verpleeghuis. Verder onderzoek is noodzakelijk. Maar als de onderzoeksresultaten bevestigd worden en de volhoudtijd van mantelzorgers gemeten kan gaan worden, biedt dat perspectief op een hogere kwaliteit van leven voor mantelzorgers en voor hun naaste met dementie tegen lagere kosten.

Het volledige onderzoek tref je aan op de website van BMC Nursing. Meer informatie over de relevantie van het begrip volhoudtijd voor mantelzorgers vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>