Voorkom overbelasting mantelzorgers van dementerende mensen

Zorgprofessionals moeten er voor waken dat mantelzorgers van naasten met dementie niet overbelast raken. Door tijdige ondersteuning te bieden kunnen mantelzorgers hun taak beter en langer volhouden en kunnen crisisopnames in verpleeghuizen worden voorkomen. Deze conclusies trekt Henk Kraijo in zijn proefschrift waarop hij 13 maart bij mij promoveert aan het UMC Utrecht.

Kostenbesparing langdurige zorg
Door de toenemende vergrijzing groeit ook het aantal mensen met dementie en bij ongewijzigd beleid worden mantelzorgers daardoor steeds zwaarder belast. Het ontwikkelen van een instrument voor het voorspellen van zorgmogelijkheden van mantelzorgers zou overbelasting en het aantal crisisopnames kunnen verminderen. In dit onderzoek is aan 223 mantelzorgers uit de Gooi- en Vechtstreek gevraagd hoe lang zij de zorg voor hun naaste denken te kunnen volhouden. Crisissituaties bleken zich vooral voor te doen bij een geschatte volhoudtijd van minder dan 6 maanden.

Verder gaven mantelzorgers aan dat zij langer met de zorg voor hun naaste hadden kunnen doorgaan als er eerder met hen was overlegd. Zij voelden zich veelal onder druk gezet om snel een vrijgekomen plek in het verpleeghuis op te vullen. Onderzoeker Henk Kraijo: “Door tijdige ondersteuning van mantelzorgers zouden veel verpleegdagen in verpleeghuizen kunnen worden voorkomen met als gevolg grote kostenbesparing in de langdurige zorg.”

Volhoudtijd
Om beter met deze mantelzorgsituaties om te kunnen gaan introduceerde Kraijo het concept ‘volhoudtijd’. Dit is de periode dat mantelzorgers verwachten dat zij de zorgtaken voor hun naaste met dementie kunnen continueren. De lengte ervan wordt beïnvloed door factoren als gezondheid van de mantelzorger en patiënt, de zorgzwaarte en de zorgsetting (zoals het elders wonen van de mantelzorger).

Keukentafelgesprekken
De focus op volhoudtijd door zorgprofessionals bevordert de tijdige en toekomstgerichte ondersteuning van mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting en crisisopnamen in verpleeghuizen. Dat is met name het geval wanneer mantelzorgers aangeven de zorg voor slechts een bepaalde tijd te kunnen volhouden. Tijdens zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ met mantelzorgers zouden deze signalen serieus moeten worden opgepakt door zorgprofessionals. Door ondersteuning op maat te bieden kunnen mantelzorgers veelal langer doorgaan. Dat is ook wat zij en hun naaste met dementie graag willen. Toepassen van volhoudtijd biedt daarom perspectief op een hogere kwaliteit van leven voor mantelzorgers en voor hun naaste met dementie tegen lagere kosten. Om die reden heeft zorgverzekeraar Achmea het concept volhoudtijd al opgenomen in haar dementiebeleid.

Henk Kraijo (1947) promoveert op 13 maart 2015 aan het UMC Utrecht (promotoren: prof. dr. Guus Schrijvers (UMC Utrecht) en prof. dr. Werner Brouwer (Erasmus Universiteit Rotterdam) op het proefschrift “Perseverance time of informal carers: A new concept in dementia care”. Hij is onafhankelijk voorzitter van de Wmo adviesraad van Deventer en betrokken bij drie decentralisaties in het sociale domein (AWBZ, Wet op de Jeugdzorg, Participatiewet). Een samenvatting van de belangrijkste conclusies van zijn proefschrift vind je hier. Het gehele proefschrift kan je hier downloaden.

4 Reacties op “Voorkom overbelasting mantelzorgers van dementerende mensen”

  1. Volhoudtijd, keukentafelgesprekken, kostenbesparing, OK, maar wordt het geen tijd het jarenlange lijden van al die dementiepatienten zelf te verlichten (en daarmee ook dat van hun mantelzorgers)?
    Met vriendelijke groet,
    FWS (mantelzorger)

    Beantwoorden
  2. Deze volhoudtijd geldt ook voor mantelzorgers van psychisch zieken zoals manisch-depresieve,autistische en schizofrene mensen.Vooral omdat die zorg zo lang duurt én de zorg die altijd aanwezig is ook het sociale netwerk van de mantelzorger ook uitput.Vereenzaming en overbelasting bij deze mantelzorgers is groot. Het keukentafelgesprek is niet gericht op het helpen maar het kostenbesparen.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>