Minder werkdruk op de SEH? Het kan wel degelijk!

Het onderzoek psychosociale arbeidsbelasting op de SEH werd uitgevoerd door Universiteit Leiden in opdracht van Stichting IZZ  en de deelnemende SEH’s. De eindmeting is uitgevoerd in de zomer van 2019 en onlangs gepubliceerd. IZZ Heeft het project geleid tot een verbetering van het organisatieklimaat, zijn de werkfactoren verbeterd en de gezondheid van SEH-medewerkers? Ja, ja en (nog) niet zijn de respectievelijke antwoorden. Econoom Marc Spoek, Manager Gezond werken in de Zorg bij de Stichting IZZ bespreekt hieronder de resultaten van de meting. In een eerder artikel kwam de onderzoeksmethode aan de orde.

Meer dialoog over arbeidsbelasting

Heerste in 2017 op veel SEH’s nog een organisatieklimaat met weinig aandacht voor PSA, anno 2019 is de situatie in veel ziekenhuizen verbeterd. SEH’s die zijn gestart met de IZZ-aanpak  In dialoog  of een vergelijkbare methode laten een duidelijke verbetering van het organisatieklimaat zien. Het gesprek aangaan over knelpunten en oplossingen werkt! 

Waarom werkte het nog niet overal?

Alle verbeteringen in de omstandigheden ten spijt is er nog niet overal sprake van een zichtbare verbetering in gezondheid en welbevinden van SEH-medewerkers. Wat zijn de mogelijke verklaringen en wat deden die ziekenhuizen waar wel verbeteringen zichtbaar zijn? 

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat verbeteringen in organisatieklimaat en werkfactoren uiteindelijk leiden tot gezondere en vitalere medewerkers. Alle reden dus om op de ingeslagen weg door te gaan. 

Drie jaar onderzoek heeft veel inzichten gebracht. Wat heeft het onderzoek opgeleverd? Welke interventies hebben gewerkt? En waarom werkt het op de ene locatie wel en bij een andere afdeling niet? Op woensdag 19 november tijdens het congres Acute Zorg gaan we hier met u over in gesprek en wordt duidelijk wat werkt en wat niet.

Congresagenda

Op 19 november vindt het 21ste nationale, acute zorgcongres  Acute zorg voor, tijdens en na corona van de Guus Schrijvers Academie plaats. Daar krijgt de hier besproken studie uitgebreid aandacht.  Wil je in één dag op de hoogte raken van vele recente ontwikkelingen in de acute zorg? Wil je ervaringen delen en nieuwe kennis(sen) opdoen?  Klik dan op de aangegeven link, lees de brochure en meld je aan. 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>