Minder ziekenhuisopnamen uit verzorgings- en verpleeghuizen

Wil je weten hoe je mantelzorg kunt meewegen bij het indiceren van betaalde zorg in de vier wetten langdurige zorg? Kom dan naar de studiedag op 16 juni.

Bewoners van verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden vaak (en met spoed) opgenomen in een ziekenhuis. Die opnamen leiden regelmatig tot grote verwarring bij deze kwetsbare mensen en zijn kostbaar. Een deel van die opnamen is te vermijden door valpreventie, betere medicatiebewaking en voldoende competente verpleegkundige en artsen, die ook buiten kantoortijd beschikbaar zijn.

Amerikaans programma

Dit probleem speelt niet alleen in Nederland, maar ook in de VS. Daar bestaan de Centers for Medicare and Medicaid. Die centra zijn te vergelijken met het Zorginstituut Nederland. Ze zijn daar met een programma gestart om het aantal opnamen vanuit verzorgings- en verpleeghuizen te verminderen. Bij 143 huizen in zeven Amerikaanse staten kregen de bewoners tal van bewezen interventies aangeboden. Een onderzoeksgroep uit Washington evalueerde het programma en publiceerde erover in het vakblad Health Affairs (1.).

Minder opnames en kosten

De onderzoekers toonden een reductie van het aantal ziekenhuisopnamen aan van 2,2 tot 9,9 procent. Deze reductie is ten opzichte van een controlegroep zonder die aangeboden interventies. In de experimentele groep daalden de ziekenhuiskosten met 60 tot 2.248 euro per bewoner tijdens het eerste jaar. De helft van de aangeboden interventies leidden tot significante verschillen. De verschillen in de uitkomsten tussen de 143 huizen is terug te voeren op verschillen in implementatie en in de mate van steun voor het programma bij bewoners, familie en professionals. De inzet van gediplomeerde verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten leidde tot minder ziekenhuisopnamen. De onderzoekers spreken van veelbelovende resultaten, waarvan verspreiding over de gehele VS van grote betekenis is.

Nederland

Ondergetekende heeft gezocht naar Nederlandse gegevens en studies over het reduceren van ziekenhuisopnamen bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. Ik heb ze niet kunnen vinden. Als jij wel op de hoogte bent van dergelijke studies, ontvang ik graag een mail hierover: mail@guusschrijvers.nl.

Studievoorstel

Ik vermoed dat een vergelijkbaar programma ook voor Nederland interessant kan zijn. Ik zou dan in eerste instantie kiezen voor een observationele studie waarbij in bijvoorbeeld twintig verpleeg- en verzorgingshuizen tien ziekenhuisopnamen worden geanalyseerd. Je zou vragen kunnen stellen als: Was deze opname te voorkomen geweest? Welke competenties hadden dan aanwezig moeten zijn geweest? Afhankelijk van de gegeven antwoorden kunnen dan interventies in een aantal verpleeg- en verzorgingshuizen plaatsvinden. Een evaluatie zoals hierboven beschreven kan dan antwoord bieden op de vraag of ziekenhuisopnamen vanuit verzorgingshuizen en verpleeghuizen inderdaad te reduceren zijn.

Congres 15 maart

Op 15 maart organiseren collega’s en ik een congres over kwaliteit en kosten van langdurige zorg. In mijn voordracht daar ga ik in op bekostiging van onder meer de ouderenzorg. Zijn er programma’s mogelijk die leiden tot kostenverlaging? Het hier besproken Amerikaanse programma neem ik mee als goed voorbeeld. Maar het congres biedt nog veel meer: tal van plenaire inleiders en workshopleiders gaan in op de vele aspecten rond de kosten en de kwaliteit van langdurige 24-uurszorg. Wil jij naar dit congres? Wil jij je inzichten scherpen aan die van collega’s? Wil jij kennis nemen van goede voorbeelden in Nederland en daarbuiten? En wil jij nieuwe kennis(sen) opdoen? Klik dan hier voor meer informatie en inschrijving.

1.  Ingber MJ, Z Feng, G Khatutsky et al, Initiative To Reduce Avoidable Hospitalizations Among Nursing Facility Residents Shows Promising Results, 10.1377/hlthaff.2016.1310 HEALTH AFFAIRS 36, NO. 3 ( maart 2017): 441–450

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>