Nederlanders niet heel tevreden over hun laatste artsenbezoek

Bent u tevreden met de behandeling die u ontving bij het laatste bezoek aan een arts? 47% van de Nederlandse respondenten is geheel of zeer tevreden. Daarmee neemt Nederland de 11e plaats in van westerse landen. Zwitserland staat op de eerste plaats met 64%. Denemarken was tweede met 61%. Nederland was slechts elfde, maar scoorde wel beter dan Duitsland (46%) en Frankrijk (38%). Deze gegevens komen naar voren in een artikel van onderzoekers van de Harvard School of Public Health in Boston. De enquêtes werden in 2013 afgenomen. Ik kwam het artikel onlangs tegen bij het voorbereiden van mijn nieuwe boek.

Publieke opinie

Naast de persoonlijke ervaring van patiënten hebben de Harvard onderzoekers ook gekeken welke vertrouwen artsen genieten in de publieke opinie in een land. Het algemeen vertrouwen in artsen in Nederland is (zeer) groot bij 78% van de Nederlanders. Hiermee staat ons land op een derde plaats achter Zwitserland (83%) en Denemarken (79%). Slechter scoren bijvoorbeeld: Engeland (76%), België (74%), Duitsland (66%) en vooral de USA (58%).

Situatie Amerika

De onderzoekers merken op dat het algemene vertrouwen in de USA daalt. Dat bedroeg in 1966 nog 73%, gemeten met een iets anders geformuleerd vraag. In 2012 was het percentage bij dezelfde vraag 34%. De verschillen in percentages zijn, aldus de onderzoekers, niet te verklaren door de wijze waarop artsen betaald worden, bijvoorbeeld uit eigen zak van de burger, via belastinggeld of via sociale verzekeringen. Als artsen een rol willen spelen bij de besluitvorming over belangrijke zorgvraagstukken, is een hoge waardering in de publieke opinie essentieel. Wel neemt het algemene vertrouwen in artsen toe, als zij rechtstreeks invloed hebben op het overheidsbeleid.

Wil je het onderzoek van de Harvard School of Public Health in Boston bekijken? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>