Nieuwe kansen voor het pgb

30 maart vond in Utrecht het pgb-congres plaats. Een leerzaam en inspireren congres met (inter)nationale sprekers, workshops en actuele flitspresentaties.

Op 30 maart 2017 vond in Utrecht het pgb-congres van Per Saldo en de Guus Schrijvers Academie plaats. (Inter)nationale sprekers, workshops, actuele flitspresentaties en een volle zaal zorgden voor een goede sfeer en (zoals uit de eerste evaluaties blijkt) een leerzaam en inspirerend congres. De belangrijkste conclusies: het persoonsgebonden budget leeft als nooit tevoren en heeft veel toekomst. Zeker als er wat gedaan wordt aan de administratieve rompslomp. Daarnaast kunnen we nog veel leren van andere landen zoals België (Vlaanderen) en Duitsland. En het zou goed zijn als de  mogelijkheden voor het het integraal persoonsgebonden budget verruimd worden.

Ochtendprogramma

Het congres werd geopend door Staatssecretaris Martin van Rijn, die onder meer het belang van het pgb benadrukte en de verwachting uitsprak dat het pgb ook in de toekomst een rol van betekenis blijft spelen.
Na een korte welkomstwoord door Erica Terpstra kwam Nico Dam (Bureau HHM) aan het woord. Hij schetste de ontwikkeling van het pgb in de afgelopen 30 jaar. Zijn presentatie kan je hier downloaden.

Daarna was het woord aan Per Saldo directeur Aline Molenaar. Zij pleitte onder meer voor een goede toerusting van (potentiële) budgethouders, wil één budget per wet en reële tarieven. Ook wil zij een basisset van kwaliteitscriteria voor alle aanbieders, zoveel mogelijk controle vooraf en een harmonisatie van de verschillende wetten. Haar presentatie vind je hier.

Henk Procé en Guzelien Hermans (namens Netwerk Gemeentelijke Directeuren Sociaal Domein) gaven in hun verhaal aan dat de G4/G32 gemeenten het pgb een goed instrument vinden voor pgb-vaardige mensen die zelf hun ondersteuning willen regelen. Ze pleitten voor meer experimenteerruimte en voor verlaging van de administratieve lasten. Hun presentatie kan je hier bekijken.

Het plenaire ochtendgedeelte werd vervolgd door Elvira Lageman (Zorgfraudeteam) met een verhaal over fraudesignalen bij pgb’s en Kurt Asselman (VAPH) met een inspirerend lezing over de invoering van persoonsvolgende financiering in Vlaanderen. Zijn presentatie met als titel Alice in Zorgland vind je hier.

De ochtend werd afgesloten door Ronald Mooij (TNO), met een lezing over de uitkomsten van een onderzoek over het integraal pgb. Naast de huidige uitdagingen waar de pilot mee te maken heeft, besteedde hij aandacht aan de sterke en zwakke punten van de pilot en aan de geleerde lessen. Bekijk hier deze presentatie.

Er waren twee ochtendworkshops. De ene stond onder leiding van Maaike Schweers en Coen van de Louw en ging over het PGB-portaal. De andere werd gegeven door Anneke Helder, Jelle Rauwerdink en Corina Heijstek en ging over de situatie als er meer dan één pgb is in een gezin. De presentatie van Anneke Helder met een onderzoek van Zorgbelang Fryslan hierover vind je hier.

Middagprogramma

Het middagprogramma begon met twee plenaire sessies en drie workshops. De eerste plenaire sessie werd verzorgd door Marcel Timmen (Spierziekten Nederland) die Dick Cochius interviewde die houder is van een Persoonlijk Assistentie Budget. Hun presentatie kan je hier downloaden.

Daarna was het woord aan Liesbeth Hoogendijk (Mezzo) met een verhaal over mantelzorg in relatie tot het persoonsgebonden budget. Dit kan je hier bekijken.

Tegelijk met het plenaire programma vonden er drie workshops plaats:
Rudy Bonnet, Ronald Mooij en Annette Stekelenburg bespraken hun ervaringen met geïntegreerde pgb’s. De workshop van Hans van der Knijff en Elvira Lageman ging over de vraag wat je kunt doen bij een niet-pluisgevoel en of het pgb een optie is voor ondersteuning op maat. De laatste workshop werd gegeven door Kurt Asselman en Guus Schrijvers. Zij bespraken de Duitse en Vlaamse ervaringen met pgb’s.

Het voorlaatste deel van het congres bestond uit drie flitspresentaties:

Het congres werd afgesloten met een discussie onder leiding van Hans van der Knijff tussen Aline Molenaar en Guus Schrijvers aan de hand van een aantal stellingen over het pgb. Aan het eind kregen de deelnemers de gelegenheid in het kort aan te geven welke boodschap zij aan het nieuwe kabinet mee willen geven over het pgb naar aanleiding van het congres. De suggesties kan je hier bekijken.

Hieronder vind je een foto-impressie van het congres:

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>