Nieuwe letsel-kerncijfers: bijna 700.000 SEH-bezoeken

VeiligheidNL heeft een rapport uitgebracht met kerncijfers over letsels in 2014. Belangrijkste conclusies: Het grootste deel van de mensen die behandeld wordt op een SEH-afdeling komt daar ten gevolge van een (Uit kerncijfers over letsels in 2014 blijkt dat het grootste deel van de mensen die behandeld wordt op een SEH-afdeling daar komt na een (privé) ongeval. Dit zijn vooral kinderen, maar ook ouderen. Het aantal valongevallen bij ouderen blijft stijgen. En ongeveer 14% van het arbeidsverzuim in Nederland in 2014 was het gevolg van letsel door een ongeval.

VeiligheidNL zet zich al meer dan 30 jaar in om het aantal ongevallen in Nederland te verlagen. Ze monitoren alle ongevallen in Nederland en ontwikkelen effectieve programma’s om veilig gedrag te stimuleren. In het zojuist verschenen rapport Letsel Kerncijfers zet VeiligheidNL een aantal cijfers voor 2014 op een rijtje, zoals:

  • Ten gevolge van een ongeval waren er 3,92 miljoen medische behandelingen nodig in 2014. 688.000 mensen brachten een bezoek aan een spoedeisende hulp (SEH) afdeling in verband met letsel door een ongeval. 378.000 SEH-bezoeken vonden plaats na een privé-ongeval. Ongeveer één op de vier slachtoffers die na een privé-ongeval werden behandeld op een SEH-afdeling, was een kind onder de vijftien jaar. Ook senioren vanaf 75 jaar zijn een risicogroep wat betreft SEH-bezoek.
  • De directe medische kosten van slachtoffers van een ongeval die op een SEH-afdeling van een ziekenhuis zijn behandeld, opgenomen zijn geweest, of zijn behandeld door een huisarts, fysiotherapeut of specialist, bedroegen naar schatting 2,4 miljard euro in 2014. Verreweg het grootste aandeel hierin was het gevolg van privé-ongevallen (1,4 miljard euro).
  • Valongevallen bij ouderen vormen een onderschat en toenemend probleem. Ook in 2014 zette de stijging van valongevallen bij ouderen door. 88.000 ouderen belandden na een val op de spoedeisende hulp. 40.000 ouderen werden opgenomen in het ziekenhuis en een kleine 3.000 ouderen overleden ten gevolge van een val
  • In totaal hebben werknemers en zelfstandige naar schatting 8,4 miljoen werkdagen verzuimd als gevolg van letsel door een ongeval. Dit betekent dat ongeveer 14% van het arbeidsverzuim in Nederland in 2014 het gevolg was van letsel door een ongeval.
  • Het totaal aantal dodelijke ongevallen is in de periode 2009-2014 significant gestegen met een kwart. De stijging is het gevolg van een toename van het aantal overledenen door een privé- (sport of arbeids) ongeval (36%).
  • Het totaal aantal zelf gerapporteerde sportblessures is 29 procent gestegen in de periode 2009-2014.De kans om een sportblessure op te lopen (aantal blessures per 1.000 uur sport) steeg in de periode 2010-2014 van 1,8 naar 2,1.
Preventie

Vera Verdegaal, directeur van VeiligheidNL is een van de sprekers op het 17Nationale Spoedzorgcongres op vrijdag 7 oktober in Utrecht. Naast de meest actueel letsel cijfers, presenteert zij een aantal nieuwe inzichten en projecten op het gebied van preventie van spoedzorg. Dat preventie broodnodig is om de (werk)druk op de spoedzorg te verlagen, blijkt eens te meer uit bovenstaande cijfers. De noodzaak van preventie in de spoedzorg komt ook naar voren in een interview dat ik onlangs gegeven heb aan het onderzoeksprogramma De Monitor van de NCRV. Centrale vragen tijdens het Spoedzorgcongres zijn daarom: hoe kunnen we de acute zorg in komende vijf jaar verbeteren zonder extra budget? En wat kunnen we doen aan preventie? Uitgebreide informatie over het congres vind je hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>