Nieuwe preventiepolis biedt extra zorg zonder premieverhoging

Een inwoner van Hardenberg heeft lage rugklachten. Dat komt mede door zijn werk, waar hij veel sjouwt. Gelukkig heeft hij een preventiepolis, want daarin is de arbocuratieve zorg verzekerd. De patiënt gaat volgens die formule naar de huisarts die de bedrijfsarts kent en goed met haar samenwerkt. Door de geïntegreerde aanpak van aanpassing van de werkplek, leefstijladviezen, pijnstillers en fysiotherapie is de patiënt enkele weken eerder hersteld dan gebruikelijk. De patiënt is blij dat hij eerder van zijn klachten af is en zijn werkgever is blij met de kortere ziekteperiode.

Dit voorbeeld gaf huisarts Paul Habets. De polis waar hij naar verwijst heet Vitaal Vechtdal Polis. De initiatiefnemers van Vitaal Vechtdal zijn de gemeentes Hardenberg en Ommen, Medrie huisartsen, Saxenburgh Groep (ziekenhuis en ouderenzorg) en zorgverzekeraar Achmea. TNO levert inzichten rondom de gezondheidsbevordering in de regio. Zilveren Kruis Achmea biedt deze polis aan. Sinds kort doet verzekeraar ONVZ dat ook.

Preventieconferentie
Habets deed zijn verhaal op 12 november tijdens de jaarlijkse Preventieconferentie die dit jaar plaatsvond in de voormalige Cabellerofabriek te Den Haag. Aan de Preventieconferentie namen bijna 200 experts deel. Ondergetekende trad op als dagvoorzitter naast Ferry Koper, die de conferentie uitstekend had voorbereid.

Voordelen
Andere zorg waarvoor de aanvullende polis dekking biedt naast arbocuratieve zorg zijn: een preventieconsult van de huisarts, leefstijladvisering, welzijn op recept volgens de Nieuwegeinse formule en levering van medicatie die huisartsen hebben voorgeschreven (dus geen substituut of goedkoper merk). Daarnaast krijgen verzekerden korting op de zorgverzekering, extra fysiotherapiebehandelingen en ook worden ze sneller geholpen in het ziekenhuis in Hardenberg en Coevorden.

Besparingen
Iedereen in het Vechtdal kan zich inschrijven voor de Vitaal Vechtdal Polis. Er zijn thans zo’n 15.000 personen verzekerd via deze polis. Ze betalen geen hogere premie. De extra-preventieve zorg wordt betaald uit de besparingen op curatieve zorg en op ziektewet uitkeringen. Gemeenten, ziekenhuis, werkgevers en lokale media bevorderen deelname aan de polis. De aanwezigen op de Preventieconferentie spraken de hoop uit dat de preventiepolis ook in de rest van Nederland aangeboden gaat worden.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>