Ontslagen ziekenhuispatiënt wacht warboel bij thuiskomst

Dagelijks ontslaan ziekenhuizen vijf tot tien patiënten die thuis huishoudelijke hulp nodig hebben van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning of wijkverpleging van de Zorgverzekeringswet. Ook worden patiënten rechtstreeks overgeplaatst vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuizen die betaald worden uit de Wet Langdurige Zorg. Dat lukt snel en goed dankzij transferverpleegkundigen en transfer maatschappelijk werkers. Toch staat het voortbestaan van deze beroepsgroepen onder druk.

Minder ziekenhuisbedden
Per ziekenhuis zijn er vaak vijf tot tien parttimers die werken in een transferpunt. Zij zetten zich in om aansluitende zorg thuis te regelen na het ziekenhuisontslag. En hebben de ambitie om de continuïteit van zorg van tweede naar eerste lijn te waarborgen. Dankzij hen komt het nauwelijks voor dat patiënten die eigenlijk al naar huis kunnen een ziekenhuisbed bezet houden. Deze transferpunten worden alom geprezen in het buitenland: Nederland kan met minder ziekenhuisbedden toe dan de andere Europese landen.

WMO
De transferpunten bestaan thans 25 jaar. Ondergetekende was een van de bedenkers ervan. Ondanks hun goede werk worden ze bedreigd. Zorgverzekeraars willen van ze af. Zij vinden dat wijkverpleegkundigen het ziekenhuisontslag er voortaan maar bij moeten gaan doen. Volgens de Wet langdurige Zorg moet er eerst een huisbezoek plaatsvinden, voorafgaand aan een indicatie. Maar ontslagen ziekenhuispatiënten kunnen soms niet eerst naar huis voor een indicatie om daarna door te gaan naar een verpleeghuis. En gemeenten hebben het sowieso al te druk met invoering van de WMO in het algemeen. Er driegt een warboel te ontstaan waar ontslagen ziekenhuispatiënten de dupe van dreigen te worden.

Congres Financiële Toegang Langdurige Zorg
Wat nu moet gebeuren op korte termijn is onderwerp van discussie tijdens twee workshops op het congres Financiële Toegang tot de langdurige Zorg. Dat vindt plaats op 30 september in Zeist.

Eef Peelen is voorzitter van het Netwerk van honderden tranferverpleegkundigen en maatschappelijk werkers. Hij schetst in de workshop de warboel die ontslagen ziekenhuispatiënten kunnen verwachten in 2016. Ook neemt hij de beleidsvoornemens mee die de regering presenteert op de derde dinsdag in september.
Patricia Huijbrechts is directeur van de Stichting Transmurale Zorg te Den Haag. Zij schetst  oplossingen om de warboel op lokaal niveau te voorkomen.
Wil jij naar de workshop en het congres? Lees dan de brochure en schrijf je in.

Masterclass
In mijn masterclass over kwaliteit en financiën van zorg die op 2 november start, vormen de continuïteit van zorg en de financiële belemmeringen daarbij een uitgebreid thema. Wil je deelnemen aan deze masterclass? Klik dan hier voor meer informatie.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>