Oprichting Preventieparlement op Preventieconferentie 12 november

Kamerlid Agnes Wolbert (PVDA) komt op de Preventieconferentie op 12 november met een voorstel voor het oprichten van een Preventieparlement. In dit parlement kunnen organisaties zitting nemen die zich bezighouden met ziektepreventie en de verbetering van onze leefstijl. Te denken valt aan organisaties als de GGD-en en leefstijlorganisaties op het gebied van roken, overgewicht, drugs- en alcoholgebruik en dergelijke.

Ideeën
Deze organisaties kunnen via het Preventieparlement hun stem laten horen aan landelijke beleidsmakers en politici en met ideeën komen op het gebied van preventie. Deze ideeën kunnen de politieke partijen dan meenemen naar de 2e Kamer en omzetten in concreet preventiebeleid. In dit Preventieparlement kunnen Kamerleden en preventie-organisaties moties voorbereiden en ontwerpen ter indiening in de Tweede Kamer.

Acties
Naast beleidsbeïnvloeding is het doel van het preventieparlement om kennis te delen, te leren van elkaar, elkaar te inspireren en elkaar tot acties aan te zetten die de preventiezorg in Nederland ten goede komen. Het Plattelandsparlement vormt de inspiratiebron voor het Preventieparlement.

Op de Preventieconferentie op 12 november komt het preventieparlement aan de orde tijdens het Kamerleden-debat. Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je dan hier (kosteloos) aan voor het congres.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>