Regionaal beleid zorgverzekeraar oogst veel lof

De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) hanteert een regionale zorginkoop-aanpak die zijn vruchten afwerpt en gewaardeerd wordt door wijkverpleegkundigen en patiëntenverenigingen. Ik zou het toejuichen als mensen bij de komende verkiezingen zouden stemmen op een partij die per regio één zorgverzekeraar machtigen om zorgbeleid en zorginkoop voor te bereiden en vast te stellen in samenspraak met zorgaanbieders en patiëntengroepen.

Wijkverpleging

Gert-Jan Schuinder is van huis uit verpleegkundige. Hij koopt wijkverpleging in namens de verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar. Hij heeft een jaarlijks besteedbaar budget van 120 miljoen euro. Daarvan koopt hij zorg in voor honderden verpleegkundigen. Hij onderhandelt met zo’n veertig verschillende organisaties. Hun kostprijzen variëren van 40 euro tot 81 euro per uur. Schuinder wil die tarieven omlaag hebben. “Als een timmerman in Friesland aan huis komt betaal je zo’n 35 euro per uur. Waarom kost een wijkverpleegkundige dan soms het dubbele?”

Werkvloer

Tal van leidinggevenden hebben Gert zijn mobiele nummer voor als het even fout loopt. Hij moedigt ze aan om bij besprekingen ook de mening en ideeën van ‘de werkvloer’ mee te nemen. Want Schuinder wil graag uit de eerste hand weten wat wijkverpleegkundigen en hun patiënten belangrijk vinden. Hij heeft de transferpunten van de Fries ziekenhuizen zonder problemen gecontinueerd en heeft geregeld dat wijkverpleegkundigen daadwerkelijk betrokken zijn bij deze punten.

Complimenten

Jaarlijks nodigt Schuinder alle Friese wijkverpleegkundigen uit. Dan komen er zo’n vijfhonderd bijeen in een grote zaal. Ze wisselen daar ervaringen uit en ze krijgen tal van complimenten van Gert-Jan, zijn team en zijn bazen binnen DFZ. Want zonder wijkverpleegkundigen geen substitutie van tweede naar eerste lijn. Daarnaast onderhoudt Schuinder contact met patiëntenorganisaties zoals Zorgbelang Fryslân. Het is de moeite waard voor DFZ om al die contacten te onderhouden. Want bij deze verzekeraar is 80% van de Friezen verzekerd.

Regionaal zorgbeleid

Al deze informatie verstrekte Schuinder tijdens het congres Organisatie en Financiering van de CVA-zorg, dat op vrijdag 11 maart plaatsvond te Utrecht. De organisatie ervan berustte bij het Kennisnetwerk CVA-zorg. Ondergetekende trad op als spreker, vlak voor Schuinder.
In de discussie naar aanleiding van zijn informatieve voordracht, kwam de vraag naar voren waarom niet alle zorgverzekeraars dergelijk regionale zorgbeleid uitvoeren. Schuinder antwoordde met woorden van de volgende strekking: Van de Zorgverzekeringswet en de Wet Marktordening Gezondheidszorg mogen zorgverzekeraars bij het regionaal inkopen NIET samenwerken. Ik riep de zaal op om 15 maart 2017 te stemmen op politieke partijen die per regio één zorgverzekeraar willen machtigen om – samen met patiëntengroepen en zorgaanbieders– zorgbeleid en zorginkoop voor te bereiden en vast te stellen. Tot mijn verrassing kreeg ik grote bijval voor dit voorstel.

Zelf sprak ik op het genoemde CVA congres over het financieel ondersteunen van mantelzorgers van patiënten met CVA. Klik hier voor mijn voordracht. Deze werk ik verder uit voor een lezing op het congres Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis op 20 april 2016 in Zeist.

Eén reactie op “Regionaal beleid zorgverzekeraar oogst veel lof”

  1. Siebren Wielinga

    Dat je kritisch kijkt naar kosten in de zorg, prima. Het grote geld, en dat weet jij ook, dat zit niet in de wijkverpleging of paramedische zorg. Sterker nog deze mensen zorgen ervoor dat duurdere zorg voorkomen kan worden. Prikkelend Gert-Jan om een wijkverpleegkundige met een timmerman te vergelijken. Zorg en bouw, mmmh….Straks de vergelijking tussen inkoper bij een zorgverzekeraar en inkoper bij een lokale bouwmarkt? Als je vergelijkingen wilt maken kies dan vergelijkbare beroepen. En dat tarief van die timmerman kwam wellicht zo uit de mouw…?

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>