Röntgendiagnostiek op de huisartsenpost

Tijdens het Nationale Spoedzorgcongres op 7 oktober in Utrecht vinden een tiental korte flitspresentaties plaats. Een van die presentaties gaat over een onderzoek over de aanwezigheid van röntgendiagnostiek op de huisartsenpost (HAP).

Meerwaarde

Martijn Rutten is huisarts, onderzoeker bij IQ Healthcare Radboudumc en lid van het Kennisnetwerk Spoedzorg. Kennisnetwerk Spoedzorg heeft een onderzoek opgezet om te toetsen wat de meerwaarde is van directe toegang tot röntgendiagnostiek op de huisartsenpost. Huisartsen zien namelijk regelmatig patiënten met letsels aan het bewegingsapparaat, waarbij röntgendiagnostiek een rol heeft bij het uitsluiten van fracturen.

Patiëntonvriendelijk

Binnen kantoortijd heeft de huisarts de mogelijkheid een röntgenfoto aan te vragen en levert hij of zij de verdere zorg als een fractuur is uitgesloten. Buiten kantoortijd heeft de huisarts op de huisartsenpost deze mogelijkheid doorgaans niet en moet hij verwijzen naar de SEH. Aangezien de helft van deze patiënten geen fractuur heeft, is deze werkwijze niet doelmatig noch patiëntvriendelijk.

Onderzoek

Een klein aantal huisartsenposten hebben wel (beperkt) de mogelijkheid om aanvullende diagnostiek aan te vragen. Onderzoek van het Kennisnetwerk Spoedzorg geeft inzicht in het aantal en de organisatie hierachter. Vervolgonderzoek geeft antwoord op de vraag welke aanvragen de huisarts doet, met welke indicatie, wat de uitkomsten en de patiëntervaringen zijn en wat de verblijfsduur is.

Resultaten

Rutten schetst een duidelijk beeld van de resultaten van dit onderzoek: ‘Röntgendiagnostiek door de huisartsenpost heeft een duidelijke meerwaarde. Zowel voor patiënt als voor professional. En de diagnostiek wordt adequaat ingezet. De professionals op de HAP vervullen hiermee een goede poortwachtersfunctie. Bij de toegang tot röntgendiagnostiek blijft het merendeel van de patiënten in de eerste lijn en vindt er minder poliklinische follow-up plaats. Dit zorgt voor een afname in belasting van de SEH, een significante vermindering van de wachttijden voor de patiënt en een reductie van de kosten. Het is dan ook aan te bevelen om de röntgendiagnostische mogelijkheden voor de huisarts op de HAP verder te stimuleren.’

Spoedzorgcongres

Martijn Rutten is een van de tien flitspresentatoren op het Spoedzorgcongres. Behalve de alledaagse spoedzorg komt op het congres ook de grootschalige spoedzorg in Nederland uitgebreid aan de orde. Op het congres worden de volgende vragen beantwoord: Wat kunnen leidinggevenden en professionals bij acute-zorgaanbieders doen om in te spelen op de grotere vraag naar spoedzorg? Hoe kunnen ze bijdragen aan preventie? Hoe kunnen ze het beste inspelen op een hoog dreigingsniveau? En hoe pak je dit alles aan bij gelijkblijvende budgetten? Het programma en de uitgebreide congresfolder kan je hier bekijken. Kom je ook?

Wil je meer weten over röntgenonderzoek op de huisartsenpost, neem dan contact op met Martijn Rutten.

Eén reactie op “Röntgendiagnostiek op de huisartsenpost”

  1. Carlo Knüppe

    wat ik mis in bovenstaande zijn harde cijfers; bij ons op de HAP wordt gemiddeld 5% van de patienten op consult doorverwezen naar de SEH van het dichtstbijzijnde ziekenhuis; die 5% is lang niet allemaal voor aantonen cq uitsluiten van fracturen; dat zal 2-3 % zijn; als daar 1-2% procent en fractuur heeft, valt m.i. het probleem wel mee als er geen röntgendiagnostiek ter beschikking staat

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>