Slikken protestantse landen minder pillen dan katholieke landen?

In 2012 gaf het overwegend protestantse Nederland minder geld uit aan geneesmiddelen dan het katholieke België en Frankrijk: 322 euro per inwoner tegen 404 euro in België en 521 euro in Frankrijk. Wie het overwegend protestantse Groot Brittannië vergelijkt met het overwegend katholieke Ierland, komt tot hetzelfde beeld: Het eerste land besteedt 224 euro per inwoner aan medicatie en Ierland 445 euro.

Religieuze oriëntatie

Een verklaring voor deze verschillen zou kunnen liggen in de verschillende religieuze oriëntatie. Het protestants christelijke geloof staat minder toe dat de mens ingrijpt in Gods schepping. Dan ligt het slikken van medicatie tegen lichamelijke aandoeningen minder voor de hand. Katholieken zijn pragmatischer en kunnen biechten als zij zondigen. Dan ligt het innemen van medicatie makkelijker. Klopt deze redenering? Of spelen andere factoren zoals samenwerking tussen artsen en apothekers, therapietrouw en financiering van de farmaceutische zorg een grotere rol?

Boek

Met deze vraag worstel ik bij het schrijven van mijn nieuwe boek The ABC of Integrated Care, patient Activation, healthier Behaviour and Cost Control. Als jij mij uit mijn aarzeling wilt halen, schrijf mij dan een mail of geef je reactie hieronder. Voeg even toe waarop jij je kennis baseert: eigen ervaring, eigen redenering, eigen onderzoek of een wetenschappelijk onderzoek van derden. Bij voorbaat dank!

3 Reacties op “Slikken protestantse landen minder pillen dan katholieke landen?”

 1. Beste heer Schrijvers,

  Ik kan u niet uit uw aarzeling halen, maar weet wel dat van west naar oost (beginnend in de VS, de Atlantische oceaan over, het VK, de west-europese landen als Frankrijk, Duitsland) een beduidend ander bijwerkingenpatroon op medicatie bestaat. In de VS wordt veel geklaagd over de bijwerkingen van medicatie, in Duitsland relatief weinig. Niet onbekend is u waarschijnlijk ook het fenomeen dat medicatie in sommige landen vrijelijker verkrijgbaar is dan in Nederland. In sommige moslim/hindoe/katholieke landen als Maleisie/India of Midden Amerika (Costa Rica, Mexico) kan men zonder recept medicatie krijgen. Dat geldt ook voor sommige Zuid-europese landen. Dus er lijkt een relatie te bestaan tussen cultuur en receptuur, ofwel de meer rekkelijken onder ons klagen meer en vragen meer (zonder recept; de katholieken dus). Erg wetenschappelijk is dit antwoord niet, mijn kennis is afkomstig van werkervaring en reiservaring.

  met vriendelijke groeten,

  Frans Kok

  Beantwoorden
 2. Drs Cathy C. van Beek

  Guus, ik denk, als oud-protestant dat het ook te maken kan hebben met de gezagsgetrouwheid van de protestant; God, de Staat, de dokter is het gezag dat over je is gesteld dien je te gehoorzamen. (tenzij het indruist tegen de Bijbel maar daar is hier geen sprake van lijkt me).

  Beantwoorden
 3. Michiel van Well

  Hoi Guus,

  Via linkedin zag een vraag van je over medicatiegebruik en geloofsovertuiging. Ik vond het een leuke verrassing om die vraag sowieso gesteld te zien!

  De vraag heeft een relatie met mijn promotieonderzoek naar religie en innovatie dat ik uitvoer a.d.h.v. van een casestudy rond de ontwikkeling van het gezondheidsportaal PAZIO. Ik doe dat niet vanuit een technische noch theologische invalshoek maar met een antropologische bril.

  Wat m.i. relevant is voor het beantwoorden van je vraag is om niet alleen te kijken naar wat mensen geloven (de leerstelligheid/overtuiging) maar ook met de rituelen/gewoonten die daarbij horen en de sociale verbanden waarin dat gedeeld wordt. Het gaat dus niet alleen om wat mensen geloven (over zelf ingrijpen in het leven of leven bij de gratie Gods) maar ook wat ze daardoor aan preoccupaties en gewoonten ontwikkelen. Kortom wat is de drie-eenheid van geloofsovertuigingen-gemeenschappen-rituelen en hoe geeft die richting aan medicatiegebruik.

  De plichtsgetrouwheid van protestanten, die voortkomt uit hun overtuigingen, leidt wellicht tot medicatietrouw. Wellicht ook tot minder medicatiegebruik (want je moet niet zomaar ingrijpen in het gegeven leven). Een andere component is wellicht dat het sobere gedisciplineerde leven leidt tot een gezondere levensstijl. Minder voedselconsumptie, maar ook gezondere voeding het lichaam is immers een tempel. Het lichaam moet dus goed verzorgd worden en tegenwoordig vinden we dat bewegen daarbij hoort. Protestanten hebben wellicht ook de discipline en de acceptatie voor lijden ontwikkeld om consequent te blijven hardlopen/sporten. Ze waarderen dat in elkaar en stimuleren elkaar al dan niet onbewust en impliciet voor zulk gedrag. Protestanten gebruiken minder medicatie, wellicht hebben ze er ook wel minder nodig omdat ze om religieuze redenen zuinig zijn op hun lichaam, elkaar daarop monitoren en er de juiste uitrusting voor hebben ontwikkeld (discipline, waarderen van lijden en niet leven bij de dag maar naar de toekomst). En om maar even een keerzijde te benoemen: met dat consequente leven zonder uitlaatkleppen en uitspattingen is er misschien juist wel weer meer geestelijke nood en gebruik van anti-depressiva.

  Overigens ben ik ervan overtuigd dat NLse katholieken meer lijken op NLse protestanten dan op op Italiaanse katholieken en viceversa. Wereldreligies zijn intrinsiek gevarieerder dan bevolkingen.

  Tot zover mijn reactie en wat mij betreft altijd leuk om over verder te praten.

  Beste groet,

  Michiel

  Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>