Veel stille kennis beschikbaar over mantelzorg

Van de Nederlandse mantelzorgers wil 56,3% graag dat hun zorg een of meerdere keren per jaar wordt overgenomen door anderen. De helft van de mantelzorgers weet dat hiervoor een vergoeding mogelijk is op grond van de jeugdwet, de WMO, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Bijna drie van de tien mantelzorgers kan de zorg niet overdragen. Vaak omdat degene die de mantelzorg ontvangt dat liever niet wil.

Respijtzorg

Deze en andere actuele gegevens over respijtzorg kreeg ik kortgeleden van Liesbeth Hoogendijk, directeur van mantelzorgorganisatie Mezzo. Zij opent op 20 april het congres Mantelzorg is goedkoop maar niet gratis. Wil je meer cijfers over respijtzorg? Klik dan hier. Een kort onderzoek over respijtzorg vind je hier.

Stille kennis

Behalve op respijtzorg gaat Hoogendijk op 20 april in op de kennis die sommige verpleegkundigen en verzorgenden al hebben. Want circa een op de vier van hen is zelf mantelzorger voor en eigen familielid of bekende. Het lukt zorgorganisaties en ziekenhuizen niet goed deze vele stille kennis van hun eigen medewerkers te mobiliseren en over te dragen op collega’s die geen persoonlijke ervaring hebben als mantelzorger.

Vragen

Een van de onderwerpen die je zou kunnen overdragen is bijvoorbeeld: hoe uit ik als professional mijn waardering voor het werk van een mantelzorger? Je kan dan beginnen met signaleren: ik zie dat u vaak mantelzorger bent. Daarna volgen open vragen: lukt het u om uw naaste te verzorgen? Dan komen de complimenten: wat goed dat u dit volhoudt! Vervolgens komen er vragen over de toekomst: Hoe lang kunt u het volhouden, als de zorgbehoefte blijft zoals die nu is? Tenslotte zijn er vragen die gericht zijn op mogelijke oplossingen: Weet u dat er respijtzorg mogelijkheden bestaan en dat er vergoedingen daarvoor zijn? Weet u dat er (familie) apps zijn voor mantelzorgers?

Mantelzorgcongres

In een inspirerend voorbereidingsgesprek kwamen Liesbeth Hoogendijk en ondergetekende tot de conclusie, dat er vele mogelijkheden bestaan om waardering te uiten voor mantelzorgers en dat er veel interessante, stille kennis bestaat op dit gebied. Op 20 april opent Hoogendijk het congres met onder meer beschouwingen hierover. Zelf sluit ik het congres af met een voordracht waarin ik de financiële mogelijkheden bespreek om waardering te uiten voor mantelzorgers. Daarnaast zijn er nog tal van voordrachten en flitspresentaties over nieuwe cursussen, apps en onderzoeken op mantelzorggebied. Wil je meer informatie of je inschrijven voor het congres? klik dan hier. Wil je weten wat de vereniging van mantelzorgers doet voor haar achterban? Surf dan naar de website van Mezzo

2 Reacties op “Veel stille kennis beschikbaar over mantelzorg”

  1. Een van die nog stille maar zeer interessante mogelijkheden is de Mantelzorgcarrousel Klavervier. Een mogelijkheid die al kan worden ingezet nog voor respijtzorg nodig wordt. Het is een project van 2 jaar, in september 2015 gestart in Doetinchem, met als eindproduct een uitgewerkt concept en een webapplicatie die uiteindelijk in elke wijk in Nederland tegen minimale kosten kan worden ingezet als tool bij behoud van mantelzorgplezier en vroegpreventie van mantelzorg burn-out. Het aanbod tot deelname aan een carrousel kan door de professionals in de wijk worden gedaan of op elke andere plaats waar contact bestaat met mantelzorgers. Website en social media gaan binnenkort live. Tot dan informatie bij projectleider Dr. Carla Schölzel-Dorenbos, c.scholzel@me.com.

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>