Symptoomchecker-apps vaak onbetrouwbaar

Sinds enkele jaren zijn er gezondheidsapps op de markt, die een diagnose stellen op basis van symptomen en gezondheidsklachten, die patiënten hebben ingevoerd in de app. Die apps heten symptoomcheckers. Uit onderzoek van de Harvard Medical School blijkt dat het merendeel van de onderzochte Engelstalige symptoomcheckers niet betrouwbaar zijn.

Werking symptoomcheckers

Na invoering van de symptomen stellen symptoomcheckers ofwel een diagnose (of groep van waarschijnlijke diagnoses) of zij geven een urgentie aan. Die urgentie kan je verdelen in drie groepen: 1. Onmiddellijk een arts raadplegen 2. Maak een afspraak met een arts binnen enkele dagen. 3. Zelfzorg volstaat.

Onderzoeksopzet

Een onderzoeksgroep van de Harvard Medical School heeft de betrouwbaarheid van 23 Engelstalige symptoomcheckers onderzocht. Zij publiceerden daarover in de British Medical Journal.  Het onderzoek kan je hier downloaden. De onderzoekers voerden in de apps symptomen en klachten in, die volgens professionele standaarden op specifieke diagnoses wezen. Hiervoor gebruikten ze 45 verschillende voorbeelden van papieren patiënten ofwel vignetten: vijftien per urgentiegroep zoals hierboven vermeld. Uiteindelijk gebruikten de onderzoekers 770 vignetten om de diagnosestelling te beoordelen door die 23 checkers en 550 om de urgentiebepaling te beoordelen. Sommige symptoomcheckers deden beiden met hetzelfde vignet.

Uitkomsten

Bij 34% van de 770 vignetten kwamen de checkers op de juiste diagnose. Bij 58% hoorde de juiste diagnose bij de groep van de eerste twintig waarschijnlijke diagnosen. Bij 57% van de genoemde 550 urgentie vignetten plaatsten de symptoomcheckers patiënten in de juiste urgentiegroep. Voor onmiddellijke hulpinzet (groep 1) bedroeg dit percentage 80% en voor de tweede groep 55%. Bij twee derde van de vignetten waarvoor volgens professionele standaarden zelfzorg volstond (groep 3), adviseerden de symptoomcheckers toch professionele zorg.

Nederlandse varianten

Tot zover de resultaten van dit onderzoek. Ook In Nederland zijn symptoomcheckers in gebruik. Bekende zijn de Dokter-op-zak app van zorgverzekeraar FBTO en de app Moetiknaardedokter.nl. Daarnaast zijn er tal van apps die op specifieke diagnosegebieden zoals kanker, geestelijke gezondheidszorg en chronische zorg antwoord geven aan mensen met vragen over symptomen. Of die Nederlandse symptoomcheckers betrouwbaarder zijn dan de hier geteste Engelse varianten is nooit onderzocht. Hier ligt een schone taak voor patiëntenverenigingen, Consumentenbond, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Boek

Ik kwam dit artikel op het spoor bij het schrijven van mijn boek The ABC of Integrated Care: patient Activation, healthier Behaviour and cost Control , dat begin 2017 uitkomt.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>