Transferverpleegkundigen voelen zich bedreigd door wijkverpleegkundigen

Sinds 25 jaar doen transferverpleegkundigen uitstekend werk om aansluitende zorg thuis te regelen na het ziekenhuisontslag. Zij brachten de zogeheten verkeerde-bedproblematiek terug tot een minimum. Niemand verbleef meer in het ziekenhuis, omdat thuiszorg niet beschikbaar is. Thans staat de toekomst van deze gewaardeerde beroepsgroep ter discussie.Ten eerste komen er nieuwe wijkverpleegkundigen die zelf de indicatie gaan regelen na ziekenhuisontslag. Ten tweede vereist de nieuwe Wet langdurige zorg dat haar indicatiestellers op huisbezoek gaan. En wat moet een transferverpleegkundigen dan nog doen?

Taken overnemen
Als public health expert vrees ik dat bij het verdwijnen van tranferverpleegkundigen de verkeerde bedproblematiek weer gaat toenemen. Waarom kunnen zij niet taken van die nieuwe wijkverpleegkundigen en WLZ-adviseurs op zich nemen? Never change a winning team!

Congres Financiële Toegang tot Langdurige Zorg
Op het congres Financiële Toegang tot de Langdurige Zorg komt deze problematiek in een aparte workshop aan de orde. Eef Peelen is voorman van het netwerk van Transferverpleegkundigen en beoordeelt in de workshop de ziekenhuisontslagen zoals die thans plaats vinden in de Gemeente Den Haag. Ilse Brummelhuis en Mia van Leeuwen van de Stichting Transmurale Zorg te Den Haag lichten de Haagse problematiek toe. De workshop tracht pragmatische en niet-bureaucratische oplossingen te vinden om patiënten snel te transfereren als zij graag naar huis willen. Wil je meer weten over dit congres? Klik dan hier.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>