Twee boeken als kerstcadeau voor de Nieuwsbrieflezer

24 november 2016 verschijn het nieuwe boek van gezondheidseconoom Guus Schrijvers. De titel is: Integrated Care: better and cheaper

Vanaf heden zijn twee boeken van ondergetekende te downloaden van de website www.guusschrijvers.nl. Het eerste kwam eind 2014 uit en heeft als titel Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel. Klik hier als je het wilt downloaden. Dompel jezelf tijdens de feestdagen in allemaal prachtige voorbeelden van zorgvernieuwing.  Het tweede boek schreef ik in het Engels. Het heeft als titel Integrated Care: Better and Cheaper.  Het verscheen eind 2016. Je treft het hier aan. Ter toelichting op beide boeken het volgende.

Cappuccinoboek

Het eerste boek had ook kunnen heten Zorgvernieuwing voor beginners.  Het biedt in vijftien hoofdstukken een overzicht tot medio 2014 van innovaties in alle zorgsectoren, van preventieve innovaties tot en met innovaties in de ziekenhuizen. Per hoofdstuk komt één sector aan bod. Wie van een sector de ontwikkelingen van de laatste veertig jaar wil leren kennen, heeft veel aan dit boek. Sommige hoofdstukken gaan zelfs verder terug zoals die over preventieve interventies, eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg. Want laten we niet vergeten dat bijvoorbeeld de thans bij iedereen bekende wijkverpleegkundige ooit (in 1899!) startte op tijdelijke basis in een proefproject. 

Het eerste hoofdstuk vormt de inleiding op het boek. Ik behandel daarin de bekende Triple Aim-aanpak, leg de laatste inzichten van de gedragseconomie uit en introduceer mijn Cappuccinomodel. Daarna volgen die vijftien hoofdstukken met beschrijvingen per sector van de zorgvernieuwing en pas ik het Cappuccinomodel toe. Het slothoofdstuk vormt een synthese van al die toepassingen per sector. In totaal omvat mijn boek 17 hoofdstukken en 392 pagina’s. 

Na de lancering van het boek in het TV-programma Buitenhof en op een symposium kreeg ik vele verzoeken om voordrachten te houden. En ook nu nog komen af en toe verzoeken daarvoor binnen. Ook in Vlaanderen werd het boek populair. Ik had het genoegen om regelmatig in Brussel, Gent en Brugge op te treden.

Het gedrukte boek is nog steeds te koop bij de boekhandel. Maar de meeste exemplaren gingen over de toonbank in de jaren 2017 en 2018. En nu ligt er dus een elektronische versie gereed om te downloaden. 

Het Engelse boek  

Op de Hogeschool Utrecht werkt opleidingsmanager Marlou de Kuiper.  Zij geeft leiding aan de bekroonde Master Innovatie in Zorg en WelzijnDe Kuiper verzocht mij om het Cappuccinoboek te herschrijven, alle voorbeelden weg te laten als ook de vijftien hoofdstukken per sector. Wat dan overblijft zijn de theorieën over Triple Aim, gedragsseconomie, innovatie en verandermanagement. Ik ging in op het verzoek. Het boek Integrated Care: Better and Cheaper kwam tot stand. Het had ook kunnen heten Zorgvernieuwing voor gevorderden. Ik las voor dit boek extra internationale publicaties in tijdschriften over zorgvernieuwing sinds medio 2014. Uiteindelijk onderkende ik zes randvoorwaarden met invloed op de snelheid van zorgvernieuwing: 1. Interprofessionele samenwerking en afspraken 2. Patiënt en professionals zijn partners 3. De kwaliteitsborging van de multidisciplinaire samenwerking 4. Bekostiging die samenwerking en innovatie stimuleert 5.  De digitalisering van de zorg en 6. Het dienende leiderschap en onderzoek naar zorginnovatie. Wie de zorg wil vernieuwen, moet aan deze zes aspecten tegelijk aandacht besteden. Dat is de boodschap van het boek dat 21 korte hoofdstukken en 282 pagina’s telt.

Het boek lanceerde ik eind 2016 in Nieuw Zeeland tijdens een internationaal congres over Integrated Care. Veel waardering ontving ik voor het model van verandermanagement, dat had ik ontleend aan een publicatie van Lippit uit 1987.  

Dit boek en haar eHealth format bleken uitstekend geschikt voor opleidingen. Ik had het genoegen dat te beleven in gastcolleges in Utrecht, Amsterdam, Nijmegen, Groningen en Maastricht. 

Prettige Kerstdagen en duik de boeken in 

Kortom, ik wens jou, beste lezer, fijne kerstdagen en een prettige jaarwisseling toe. En heb je nog tijd over, download mijn boeken en geniet van al die innovaties die de sector in de loop der jaren voortbracht. 

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>