Verbetert jouw samenwerkingsverband de kwaliteit van zorg?

Op zoek naar een incompany training of interne studiedag over een actueel onderwerp in de zorg? Neem dan contact op met de Guus Schrijvers Academie.

In haar oratie legt prof. Mirella Minkman (hoogleraar Innovatie van organisatie en governance van langdurige integrale zorg) haar vinger op een zere plek van samenwerkingsverbanden: bevorderen ze wel de kwaliteit van zorg? Op een congres heb ik ooit een dergelijke vraag beantwoord door zes kwaliteitsaspecten te benoemen waaraan zo’n verband moet voldoen.

Kwaliteitsaspecten

De zes geformuleerde kwaliteitsaspecten waaraan een samenwerkingsverband moet voldoen als zij optimaal wil bijdragen aan de kwaliteit van zorg van individuele patiënten zijn:

1. Is er een gezamenlijke probleemanalyse opgeschreven op basis van statistische en andere informatiebronnen?

2. Zijn er gezamenlijke doelstellingen voor de komende jaren op schrift gesteld?

3. Wordt de kwaliteit van de gezamenlijke zorg regelmatig geëvalueerd en in gezamenlijke scholing verbeterd?

4.Zijn er regels voor intern overleg, berichtenverkeer en besluitvorming op papier gezet?

5. Bestaan er zorgpaden voor instroom, taakverdeling, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en doorverwijzing?

6. Worden externe partijen zoals zorgverzekeraars, gemeenten en patiëntenorganisaties betrokken bij het voorbereiden en uitvoeren van het beleid?

Continuïteit van zorg

De te meten kwaliteit van zorg voor samenwerking richt zich vooral op de continuïteit van zorg. Deze bestaat uit vier deelaspecten: 1. continuïteit in personen 2. continuïteit in informatie 3. logistieke continuïteit en 4. continuïteit in professioneel beleid.

Verloskundige samenwerkingsverbanden

Ik heb deze zes vragen indertijd beantwoord voor acht verloskundige samenwerkingsverbanden (VSV’s). De variatie bleek groot. Geen enkele VSV behaalde de maximale score van zes maal tien punten. Ik ben op zoek naar een samenwerkingsverband dat wel zestig punten scoort. Want dan kunnen we kijken of die zestig punten inderdaad leiden tot een grotere continuïteit van zorg. Wie meldt zich?

Een bericht over de resultaten van het onderzoek van Mirella Minkman vind je hier. Overigens: in mijn boeken Zorginnovatie volgens het Cappuccinomodel en Integrated Care: better and cheaper ga ik uitgebreid in op samenwerking en continuïteit van zorg.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>