Versturen Kopie ID aan CIZ mag stoppen

De uitvoering van de indicatiestelling Wlz door het CIZ heeft geleid tot een grote hoeveelheid vragen van zorgaanbieders, transferverpleegkundigen en brancheorganisaties en van ondergetekende over de controle van de identiteit van de aanvrager.

Het ministerie van VWS heeft naar aanleiding van die kritiek besloten dat er vanaf dit moment niet langer een afschrift van een identiteitsbewijs hoeft te worden toegezonden indien een zorgaanbieder met toestemming van de aanvrager een door de verzekerde ondertekende aanvraag om een indicatiebesluit bij het CIZ indient.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>