VWS niet op de hoogte van voorstel voor rampzorgcoördinator

De Nieuwsbrief van 10 oktober opende met de kop: Schippers houdt nationale rampzorgcoördinator af. Dat artikel verscheen naar aanleiding van een plenair debat tijdens het Nationale Spoedzorgcongres over de vraag hoe de coördinatie moet plaats vinden als in twee GHOR-regio’s tegelijk een terreuraanslag plaatsvindt. Dat was voor de debatdeelnemers onduidelijk. Zij pleitten voor een rampzorgcoördinator waaraan minister Schippers volgens hen niet wil. Aan het einde van het artikel hoopte ik dat Minister Schippers zou reageren op deze informatie. Dat is inmiddels gebeurd, waarvoor mijn dank.

VWS-directeur Publieke Gezondheid Marianne Donker stuurde mij een ambtelijke reactie. Die luidt als volgt: ‘Het ministerie van VWS heeft geen voorstel voor een nationale rampzorgcoördinator ontvangen, dit niet beoordeeld en ook niet afgewezen. De rampenzorgcoördinatie is in grote lijnen als volgt geregeld: in eerste instantie is de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises belegd bij de GHOR in de veiligheidsregio waar het incident plaatsvindt. In geval van een ramp of crisis waarvoor (ook) de nationale crisisorganisatie wordt ingezet, zijn meestal meerdere departementen betrokken en kan ook de minister van VWS een taak hebben. In zo’n situatie stemt het ministerie zijn rol ten aanzien van de geneeskundige hulpverlening af met de GHOR. Er zijn crises waarbij de Minister van VWS wettelijke een leidende rol heeft. In dat geval coördineert de Directeur-Generaal, zo nodig in afstemming met andere ministeries.’

Ik hoop dat de GHOR en het Ministerie elkaar rechtstreeks vinden, zodat er van alle kanten duidelijkheid ontstaat over dit belangrijke onderwerp.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>