Zweedse Esther krijgt steeds betere samenhangende zorg

Het concept volhoudtijd biedt goede aanknopingspunten voor tijdige signalering van overbelasting van mantelzorgers en van crisissituaties.

Op een dag in 1997 werd een oude Zweedse vrouw uit Linkoping met multimorbiditeit onwel. Ze belde de ambulance. Die bracht haar naar de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis van Linkoping, 200 kilometer ten zuiden van Stockholm. Na zes uur gedoe in dat ziekenhuis en het ontmoeten van 32 (!) professionals was deze vrouw totaal in de war. Een dag later werd zij weer ontslagen: er was niets acuuts gevonden….

Samenhangende zorg

Dit voorval leidde negentien jaar geleden tot het verzinnen van de persoon Esther. In eerste instantie kwam zij tot leven binnen de kring van betrokken professionals. Die wisten hun leidinggevenden van de provincie Jonkoping waar Linkoping onder valt te interesseren om voorwaarden te scheppen voor samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen en voor mensen met multimorbiditeit.

Zelfmanagement

Anno 2016 heeft de provincie Jonkoping 34 centra voor eerstelijnszorg en drie ziekenhuizen. Er werken in totaal 9.500 personen voor 350.000 inwoners die verspreid over elf gemeenten wonen. Het gezondheidsbeleid is gericht op het versterken van zelfmanagement van burgers in het algemeen en van mensen met chronische aandoeningen in het bijzonder. Er kwam één telefoonnummer voor mensen met acute problemen. Er bestaat thans één gezondheidsdossier per inwoner van Jonkoping. Er bestaan vele multidisciplinaire zorgpaden.

PDSA

Over de afgelopen tien jaar werd de zorg jaarlijks beter. Dat lukte dankzij overal binnen het systeem de bekende Plan Do Study Act (PDSA)-cyclus toe te passen. Steeds komt daarbij de vraag aan de orde: wordt de zorg voor Esther beter dankzij deze verandering die wij beogen?

Resultaten

Er gelden twee uitgangspunten voor het beleid: 1. integratie van zorg en welzijn en 2. coproductie van gezondheid en welzijn door professional en cliënt (of burger of patiënt). In de afgelopen jaren daalde het aantal opnamen in ziekenhuizen met 20%. Het aantal verpleegdagen voor patiënten met hartfalen daalde met 30%. De wachttijden voor specialisten gingen omlaag met 30 dagen.

Verpleegkundigen
person-centred-care

Al deze informatie pikte ik op via de WHO-website, via een lezing van twee verpleegkundigen uit Jonkoping op 1 december in het AMC en uit literatuur die ik verzamelde voor mijn boek Integrated Care: better and cheaper. De twee genoemde verpleegkundigen traden op na mijzelf. De in het Engels vertaalde, afbeelding wordt in Jonkoping veel gebruikt.

Masterclass

Mijn voordracht met de titel: Geïntegreerde zorg: beter en goedkoper tref je hier aan. In de Masterclass Geïntegreerd Zorgmanagement die in maart 2017 begint komt het project Esther uitgebreid aan de orde.

Eén reactie op “Zweedse Esther krijgt steeds betere samenhangende zorg”

  1. A.F.Rademaker, De Goorn 31 , 8431 JG Oosterwolde

    Het is jammer dat men in Den Haag te weinig kennis van zaken heeft om de WMO zorg de goede richting op te sturen want “Esther” zou een prachtige basis zijn voor betaalbare zorg. U heeft mij geïnspireerd me stek in te zetten voor de mantelzorgers tijden de “Guus Schrijvers academie ” in Heerenveen bij Zorgbelang Fryslân. Via de politiek probeer ik gaten te schieten in het beleid. Met veel bewondering Gegroet

    Beantwoorden

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>