2020: Minder pilots en meer regio

“De zorgkantoren kennen 32 regio’s, met gemiddeld 530.000 inwoners. De elf  regionale overlegorganen voor acute zorg (Roaz’en) werken gemiddeld voor 1,6 miljoen inwoners. De 25 GGD’en bedienen gemiddeld 700.000 inwoners en de 118 huisartsenposten 148.000 inwoners. Laten we bekijken hoe we voor deze professionals één regio-indeling kunnen ontwerpen. Het zou prima zijn als ook de eerste lijn zich hierbij aansluit. Binnen één regio  leren professionals en hun leidinggevenden elkaar persoonlijk kennen. Dan komen onderling vertrouwen en samenwerking makkelijker van de grond.”  Aan het woord is CDA kamerlid Joba van den Berg in een interview. Dit parlementslid heeft ook de regiobeelden  voorgesteld die nu binnen het VWS programma Juiste Zorg op de Juiste Plek aan de orde zijn.

Stoplicht-app en  robot in de nachtdienst

Haar opmerkingen komen niet uit de lucht vallen, zo  bedacht ik mij ik in de weken van reflectie rond de  feestdagen. In heel 2019 verschoof de beleidsaandacht van kleine pilots naar regionale implementatie. Ik illustreer die verschuiving van pilot naar regio met enkele voorbeelden. Het Amphia ziekenhuis nam begin 2019 een stoplicht-app in bedrijf voor data-uitwisseling over beschikbare capaciteit in de thuiszorg in de eigen regio. Dit is een grote sprong voorwaarts van een kleine pilot naar regionale implementatie. Het tweede voorbeeld  betreft de Zeeuwse robot die nachtdiensten draait bij een apotheek. Ik publiceerde reeds hierover. Hier is sprake van regionale samenwerking tussen Vlissingen en het Zeeuwsvlaamse Oostburg. Het derde voorbeeld betreft de grote aandacht voor regionale samenwerking in de acute zorg. Zo kwam in 2019 Ambulancezorg Nederland met  een voorstel hiervoor, dat steun kreeg van Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland en de Federatie van Medisch Specialisten.  

Contourennota en houtskoolschets       

Ik verwacht dat in 2020 die verschuiving van pilot naar regio zich doorzet.  Dat doe ik vanwege  de contourennota van minister De Jonge en de houtskoolschets voor de acute zorg van minister Bruins.  Bij beide documenten zijn twee punten cruciaal, besef ik in deze reflectieve periode : Gaan ook ziekenhuizen vallen onder de regio’s van Joba van den Berg hierboven? Voor mij hoeft dat niet. Het is voldoende als alle kleinere ziekenhuizen  samenwerken met één UMC of één topziekenhuis zoals bijvoorbeeld de Isala kliniek in Zwolle of het Catharina ziekenhuis in Eindhoven.

Doorzettingsmacht is nodig

De tweede vraag luidt: krijgt een instantie doorzettingsmacht als een regionale aanbieder, zorgverzekeraar of  gemeente niet wil samenwerken? Met dergelijke macht heeft Nederland inmiddels ervaring. Komen professionals er onderling niet uit, zoals bij het Kwaliteitskader Spoedzorgketen, dan heeft het Zorginstituut doorzettingsmacht. En blijven zorgverzekeraar en zorgaanbieder het oneens met elkaar, dan grijpt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of de onafhankelijke rechter in.  Ik denk dat dergelijk macht ook nodig wordt bij regionale samenwerking.  Van mij mag deze blijven bij de genoemde instanties.

Op Masterclass van 12 maart staat implementatie van regio’s centraal       

Op donderdagmiddag 12 maart start de Guus Schrijvers Academie de Masterclass Evaluatie pilot initiatieven en opschalen van zorgvernieuwing  Deze bestaat uit drie bijeenkomsten die duren van 1500 tot 19.30 uur. Op de tweede bijeenkomst komt de implementatie van regio’s aan de orde. Wij hopen deelnemers van de masterclass kennis en vaardigheden over te dragen over vier regio-aspecten:

  • Het ontwerpen van financiële governance en van kwaliteitsborging van een regionaal netwerk
  • Het creëren en onderhouden van regionaal draagvlak bij alle partijen
  • Het maken van een business case voor alle partijen: wie verliest omzet en wie vergroot die? Hoe vindt compensatie plaats?
  • Het evalueren van de regionale implementatie met benutting van een of meer controleregio’s.

De Masterclass heeft vier unic selling points:

  1. De actualiteit van het onderwerp
  2. De verschillen tussen Masterclass deelnemers: allen zijn bezig met hetzelfde ideaal van toegankelijke, goede en goedkope zorg maar wel werkzaam in verschillende settingen.
  3. De docenten (Marius Buiting, Wim Schellekens en ondergetekende) hebben vele jaren ervaring met én implementatie én les geven daarover.   
  4. De inschrijfprijs van 849 euro voor zo’n vijftien uur onderwijs voor een Masterclass is laag. 

Wil jij ook deelnemen aan de Masterclass?  Klik dan hier voor het volledige programma. Of bel met ondergetekende voor meer informatie (Guus Schrijvers,  06 3007 4477).  

Dit bericht verscheen in verkorte vorm reeds eerder in Zorgvisie van 24 december 2019

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>