Cappuccinomodel mogelijk zonder wetswijziging

Financiële innovatie in de zorg is mogelijk in Nederland zonder wetswijziging. Dat is de mening van minister Schippers. En dit blijkt ook uit een advies van een gerenommeerd advocatenkantoor. Experimenteren met shared savings, keten-DBC’s en het cappuccinomodel kan dus nu al. Maar waarom gebeurt dat niet?

Voorstellen
Het wachten is op gezamenlijke voorstellen van zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiëntorganisaties die in een regio aan de slag willen met bijvoorbeeld zorg aan CVA-patiënten, spoedzorg, oncologische zorg, chronische zorg of in de geestelijke gezondheidszorg. Uit de proeftuinen die komen weinig voorstellen van financiële innovatie. Ook al zijn zij, aldus een beleidsbrief van VWS, zo enthousiast van start gegaan.

Financiële innovaties
De mening van minister Schippers kwam naar voren in een gesprek dat zij op 9 juni met mij had. Ik deel haar opvatting. Na het aangename gesprek bleef ik denken over het antwoord op de vraag waarom in Nederland geen financiële innovaties plaatsvinden. Ik noem (in willekeurige volgorde )enkele mogelijke oorzaken.

Experimenteerartikelen
Er bestaat geen traditie van financiële innovatie in de zorg. Nederland kent wel een goede traditie van inhoudelijke zorginnovatie. Daarnaast kent ons land financiële herstructureringen die in één keer voor het hele land gelden. Denk aan de drie decentralisaties in de care sector. Maar financiële innovaties die alleen gelden in één grote stad of regio zijn nog niet van de grond gekomen. Terwijl toch alle wetten zoals de Wmo, de Wet Langdurige zorg en de Zorgverzekeringswet experimenteerartikelen bevatten.

Wantrouwen en eigen belang
Financiële innovatie vraagt om instemming van zorgverzekeraar, gemeente en zorgaanbieder. Die wantrouwen elkaar tegenwoordig. Dan komt een gezamenlijk experiment moeilijk van de grond. Een andere mogelijke oorzaak: door de jaarlijkse contractering, dat wil zeggen de jaarlijkse onzekerheid over het eigen voortbestaan, domineert het eigen korte termijn belang. Dat is geen klimaat om experimenten aan te gaan die pas over enkele jaren besparingen opleveren.

Een laatste mogelijkheid: vele zorgaanbieders denken nog in termen van groei voor de eigen instelling. De financiële innovaties, ook mijn eigen cappuccinomodel, richten zich op het anders besteden van gelijkblijvende budgetten.

Experimenten gezocht
Graag ontmoet ik vertegenwoordigers van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders die gezamenlijk willen experimenteren met het cappuccinomodel, shared savings, innovation proof financing, financiële prikkels en andere elementen van de gedragseconomie. Stuur een mail naar mail@guusschrijvers.nl In hoofdstuk 17 van mijn boek Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel beschrijf ik hoe zo’n experiment vorm kan krijgen. Misschien leuke vakantieliteratuur?

Masterclass
In mijn masterclass ‘Geïntegreerd Management van Kwaliteit en Financiën van Zorg’ komt financiële innovatie vaak naar voren. Die begint op 5 november. Wil je deelnemen? Klik dan hier en schrijf je in.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>