Nieuwe internationale master over ketenzorg

In september 2016 start er een internationale versie van de bekroonde Nederlandse masteropleiding Zorginnovatie van de Hogeschool Utrecht (HU). De tweejarige ‘Master Integrated Care Design’ is ontwikkeld in samenwerking met de International Foundation of Integrated Care (IFIC). Deze internationale opleiding is bestemd voor Engelstalige mensen met (minimaal) een HBO-opleiding en twee jaar werkervaring. Of voor mensen met een vergelijkbaar competentieniveau op het gebied van gezondheidszorg of welzijn. Als je iemand kent in je internationale netwerk die mogelijk geïnteresseerd is in deze master, wil je hem dan de (Engelstalige) brochure mailen? Alvast bedankt voor de moeite.

De cursus bestaat uit 12 modules van tien weken. Er wordt zowel face to face als online les gegeven. De studielast is 21 uur per week en de kosten bedragen 15.000 euro. Ondergetekende is één van de initiatiefnemers van deze master. De internationale versie van mijn boek Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel is onderdeel van de lesstof.

Achtergrond
De huidige tijd stelt steeds hogere eisen aan gezondheidsprofessionals. Ze moeten er niet alleen voor zorgen dat de gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk is, maar ook goed inspelen op de wensen en behoeften van de patiënten die steeds mondiger en veeleisender worden. Patiënten willen zorg die veilig, op tijd, effectief, efficiënt en van goede kwaliteit is. Daarnaast wordt de zorgvraag complexer, want de multimorbiditeit neemt toe door de vergrijzing, waardoor het steeds moeilijker wordt om passende zorg te bieden. Zeker in een tijd waarin de zorguitgaven nauwelijks stijgen. En ook de culturele diversiteit in onze samenleving vraagt om steeds specifiekere deskundigheid van zorgprofessionals en zorgteams.

Geïntegreerde zorgsystemen
Door al deze ontwikkelingen ontstaat er een toenemende behoefte aan geïntegreerde zorgsystemen. Managers en professionals in de zorg moeten andere vaardigheden ontwikkelen en andere rollen aannemen, waardoor ze in staat zijn een aanpak te ontwikkelen waarbij de patiënt centraal staat. Er is in de nabije toekomst behoefte aan zorgprofessionals die niet alleen om kunnen gaan met complexe ziektebeelden. Ook moeten ze zich bepaalde management- en persoonlijke vaardigheden eigen maken, die nodig zijn om in nieuwe multidisciplinaire teams en -omgevingen te kunnen werken.

Doel en doelgroep
De master Integrated Care Design is bestemd voor senior-beleidsmakers, managers en zorgprofessionals. De tweejarige opleiding heeft een samenhangend en afwisselend programma met als kernboodschap dat geïntegreerde zorg kan leiden tot het realiseren van de Triple-Aim doelen: een beter gezondheid van de bevolking en een hogere kwaliteit van zorg voor patiënten, tegen zo laag mogelijke kosten.

Als deelnemer krijg je hulpmiddelen aangereikt die nodig zijn voor het ontwikkelen van geïntegreerde zorg. Na afronding van het programma kan je een leidende rol spelen bij het ontwerpen, opleveren, onderhouden en promoten van innovaties van geïntegreerde zorg in een multidisciplinaire omgeving. Je strategische en praktische kennis stellen je in staat om veranderingsprocessen in goede banen te leiden.

Programma
De cursus bestaat uit 12 modules (6 per jaar) van tien weken. Elke module sluit af met een praktijkgerichte opdracht waarbij de cursisten de geleerde kennis in praktijk kunnen brengen.

In het eerste jaar krijgen studenten de volgende modules:

 • Onderzoeksmethoden/kritisch denken
 • Case study onderzoek en moreel redeneren
 • Evidence-based practice
 • Strategie en beleid
 • Design principes geïntegreerde zorg
 • Persoonlijke effectiviteit en adviesvaardigheden

In het tweede jaar vinden de volgende modules plaats:

 • Probleemanalyse/preventie
 • Ontwerpgericht onderzoek
 • Proces- product management
 • Implementatie en verandermanagement
 • Kennismanagement
 • Financiën, planning en controle
 • Reflectie op de praktijk/ presentatie en publicatie

Informatie
Wil je meer informatie over de master Integrated Care Design? Of ken je iemand in je internationale netwerk die misschien geïnteresseerd is? Lees dan de brochure of neem contact op met Marlou de Kuiper van Hogeschool Utrecht 06-53228099, e-mail: mzo@hu.nl of Marlou.dekuiper@hu.nl.

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>