Door Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Nederland telt honderden organisaties die zich dag in dag uit inzetten voor het redden van levens; en dat is een groot goed in een beschaafd land. Er zijn er op dit moment circa…


Door dr. Marie-Jeanne Schiffelers, dr. Niels Terpstra en dr. Scott Douglas. In de beleidsdiscussies over de zorg lijkt de nadruk op marktwerking vervangen te worden door een nadruk op samenwerking tussen zorgverleners. Die samenwerking vindt meestal plaats in netwerken van…


Door Anne van den Brink, Student Health and Society aan de Wageningen University & Research. Uit een verkennend kwalitatief onderzoek onder 15 respondenten blijkt dat de huidige samenwerking tussen de eerste- (verloskundige) en tweedelijns (gynaecoloog) geboortezorg veelal positief wordt ervaren…