Verslag congres samenwerking wijk- en jeugdteams met eerstelijn

29 september 2017 vond in Utrecht een congres plaats over de samenwerking tussen welzijn en zorg. De belangrijkste conclusies en de presentaties op een rij.

29 september 2017 vond in de Jaarbeurs Utrecht een congres plaats over de samenwerking tussen welzijn en zorg. Het ochtendprogramma bestond uit een aantal plenaire sprekers en flitspresentaties. In de middag waren er twee rondes met diverse workshop. De Guus Schrijvers Academie organiseerde het congres, samen met diverse koepel- en wijkorganisaties.

De belangrijkste conclusies: Er zijn een aantal goede voorbeelden beschikbaar over de samenwerking tussen de eerstelijn met de wijk-, FACT- en jeugdteams. Maar kennis hierover wordt nog te weinig gedeeld en verder doorontwikkeld. In veel gebieden staat de samenwerking tussen welzijn- en zorg nog in de kinderschoenen. Samenwerken tussen deze disciplines is een ingewikkeld en langdurig proces waarbij veel komt kijken, zoals het opstarten van een professionele dialoog,  het werken aan wederzijds vertrouwen, het erkennen en herkennen van elkaars kwaliteiten en het maken van concrete en sluitende werkafspraken.

Ochtendprogramma
 • Het congres werd geopend door Henry de Boer, algemeen directeur/bestuurder Coöperatie Amaryllis, met een verhaal over  de (toekomst van ) de sociale wijkteams in de Gemeente Leeuwarden. Zijn presentatie kan je hier downloaden.
 • Daarna kwam André Rouvoet, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland aan het woord. Hij gaf onder andere aan dat het lastig is voor de negen zorgverzekeraars om (lange termijn) afspraken te maken met 388 gemeentes.  Daarom stelt Rouvoet voor de dat de grootste regionale zorgverzekeraar in een gebied het initiatief neemt om afspraken op maat te maken met een aantal gemeenten, die dan uitgebreid kunnen worden naar andere gemeenten. Gezamenlijk inkopen van zorg is nog ver weg. Wel vindt Rouvoet het logisch dat er voorafgaand aan de zorginkoop overleg plaatsvindt tussen de grootste zorgverzekeraar en gemeenten om gezamenlijk wensen te formuleren richting zorgaanbieders. De Presentatie van  André Rouvoet vind je hier.
 • Vervolgens was het de beurt aan Wim Gorissen, directeur Effectiviteit en Vakmanschap bij het Nederlands Jeugdinstituut. Zijn lezing ging over de jeugdwet en het jeugdveld en over samenwerking in de eerstelijnsjeugdhulp. Daarnaast hielt hij een pleidooi voor ‘samen lerend doen wat werkt’. De presentatie van Wim Gorrissen kan je hier bekijken.
 • Na de koffiepauze was het podium voor Jacqueline van Riet, huisarts in Utrecht-Overvecht en ambassadeur van het concept van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Zij vertelde onder andere over de uitkomsten van de pilot ‘Krachtige Basiszorg’ in Utrecht Overvecht. De pilot betreft een integrale aanpak voor bewoners die veel problemen ervaren in hun dagelijkse leven en het zelf (even) niet redden. Ze hebben een slechte gezondheid, zijn bijvoorbeeld werkloos of hebben psychische problemen.  Aan het eind van haar presentatie kregen de Utrechtse wethouder Kees Diepeveen en een vertegenwoordiger van Zilveren Kruis een cheque uitgereikt, voor de besparing die de pilot heeft opgeleverd. De presentatie van Van Riet kan je hier downloaden.
 • Het ochtendprogramma werd afgesloten met drie flitspresentaties:
   Huub Sibbing (adviseur bestuur VenVN )hield een pleidooi om door te stoten van Ziekte en Zorg via Gezondheid en Gedrag naar Mens en Maatschappij. Bekijk hier deze flitspresentatie.
  Helmie Mulder (senior beleidsmedewerker bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) presenteerde het Initiatief ‘Beweegzorg’ om het beweeggedrag, de leefstijl en de gezondheid van burgers te verbeteren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kinderen met overgewicht of mensen met een hoog risico op diabetes.
  Lucy Smit (Jeugdarts bij JGZ Kennemerland) betoogde dat de jeugdarts de aangewezen specialist is om de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de opgroeiende jeugd in relatie tot de leefomgeving te onderzoeken, te interpreteren en te bevorderen. Haar presentatie vind je hier.
Middagprogramma

Het middagprogramma bestond uit twee keer vier workshops:

Hieronder vind je een foto-impressie van het congres:

Geef een reactie

XHTML: U kunt de volgende tags gebruiken: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>